زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( ۶۰ عکس)

عکس های گرفته شده با پهپاد

این که با چه دیدی به زیبایی ها و دنیای اطرافت نگاه کنی، در نگاهت به زندگی تاثیر میگذارد، درحالیکه ثبت این نگاه ها و زیبایی ها با دوربین و عکس بسی ماندگارتر می شود. همه ی اونهایی که با عکاسی آشنایی دارند می دانند که زاویه دید هر کس در عکاسی با افراد دیگر متفاوت است. و این زاویه دید می تواند جذابیت های بسیاری را در عکس القا کند.

یکی از شیوه های جدید عکاسی که زوایای منحصر به فردی را برای ما ایجاد می کند، عکاسی با پهپاد (یا همان پرنده هدایت پذیر از دور) است. این هلیکوپترهای کوچک را این روزها در شهرهای خودمان هم میبینیم. حالا ببینید پهپاد ها به غیر از استفاده های جنگی چقدر می توانند در زمینه عکاسی و ثبت تصاویر ماندگار به کار بیایند.

خطی در شن و ماسه… مسابقه اسکای پیکسل برای عکاسان حرفه ای و آماتور اختصاص داده شد و در ۳ بخش تقسیم بندی شد: زیبایی، ۳۶۰ و عکاسی هوایی. این تصویر که کاروان شتر در صحرا است جایزه نفره اول در قسمت عکاسی حرفه ای از بخش زیبایی را از آن خود کرد.

عکس های پهپاد

1 39 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) 2 37 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) 3 37 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) 4 35 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) 5 34 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) 6 31 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) 7 30 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) 8 30 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) 9 28 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) 10 26 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) 11 26 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) Bales 960x768 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 2 5783ac7718715 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 3 5783ac79c0313 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 4 5783ac7c7d70d 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 5 5783ac7f29f46 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 6 5783ac8213074 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 7 5783ac84b3ee0 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 8 5783ac87ae38c 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 9 5783ac8c9f613 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 10 5783b3678636f 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 11 5783b63fa0064 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 12 5783b65604574 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 13 5783b6822be18 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 15 5783b6b921393 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 16 5783b6d727e0e 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 17 5783b6f54bad3 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 18 5783b714220bb 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 19 5783b72db4f82 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 20 5783b745f0ce4 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 21 5783b76b15c80 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 22 5783b784d8a5f 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) best drone photography 2016 dronestagram contest 23 5783b79e5d6b3 880 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس)

eagle ori1 590x375 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس)
elang

Farmhouse 960x640 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) Gufufoss 960x640 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) http mashable.com wp content gallery best drone pictures 2014 02 barcelona sagrat cor زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) http mashable.com wp content gallery best drone pictures 2014 03 paris زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) http mashable.com wp content gallery best drone pictures 2014 04 bourtange زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) http mashable.com wp content gallery best drone pictures 2014 06 the katskhi pillar زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) http mashable.com wp content gallery best drone pictures 2014 kids soccer athens زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) http mashable.com wp content gallery best drone pictures 2014 pisa tower زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) http mashable.com wp content gallery best drone pictures 2014 schoolyard drone زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) http mashable.com wp content gallery best drone pictures 2014 svetlinmarinov sofia bulgaria زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) http mashable.com wp content gallery best drone pictures 2014 village de mougins 2 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) http mashable.com wp content gallery best drone pictures 2014 wedding 0 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) http mashable.com wp content gallery best drone pictures 2014 wedding drone زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) http mashable.com wp content gallery best drone pictures 2014 wreath laying drone زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) Tennis 960x720 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) The Best Drone Photography Of 2015 1 640x480 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) The Best Drone Photography Of 2015 2 640x480 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) The Best Drone Photography Of 2015 3 640x407 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) The Best Drone Photography Of 2015 4 640x360 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) The Best Drone Photography Of 2015 5 640x480 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) The Best Drone Photography Of 2015 6 640x578 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) The Best Drone Photography Of 2015 7 640x426 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) Vestrahorn 960x720 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس) village de Mougins11 600x399 زیباترین عکس های گرفته شده با پهپاد در سراسر جهان ( 60 عکس)


حتما بخوانید :  خودرو جدید هایما را بیشتر بشناسید + تصاویر و مشخصات