عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

عکس پروفایل شبکه های اجتماعی

عکس پروفایل دختر و پسر : روز به روز تشخیص واقعی بودن یا نبودن آن چه که در دنیای اینترنت می بینیم برای ما سخت تر و سخت تر می شود. این موضوع تنها به خبرهای دروغ محدود نمی شود و روزانه هزاران عکس در دنیای اینترنت به اشتراک گذشته می شود که بخش اعظم آن ها با استفاده از ابزارهای دیجیتالی دستکاری شده اند و این کار چنان ماهرانه انجام گرفته که غیرواقعی بودن عکس را به سختی می توان تشخیص داد.

fake photoshopped social media images kanahoooo china 20 5942735979905 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

یک کاربر شبکه ی اجتماعی ویبو (Weibo) در کشور چین با نام Kanahoooo با بیش از ۴۳۰٫۰۰۰ فالور نشان داده که فتوشاپ می تواند همه چیز را تغییر دهد بدون این که بتوان به آسانی متوجه این تغییرات شد. وی نشان داد که می تواند هر کاری انجام دهد، حتی عکس های پسرانه را به عکس های دخترانه تبدیل می کند. در ادامه می خواهیم تعدادی از این عکس های جالب را قبل و بعد از فتوشاپ به شما نشان دهیم که متوجه شوید نباید به هیچ عکسی در دنیای مجازی اعتماد کنید.

fake photoshopped social media images kanahoooo china 6 5942733adec0f 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 7 5942733d05ac6 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 11 59427346e7e9d 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 14 5942734ced162 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 15 5942734f12c37 700 w700 1 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 17 5942735481c9c 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 20 5942735979905 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 31 594273723e529 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 33 5942737707588 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 35 5942737cdc0ec 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 45 5942738f87c93 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 47 59427392ef2c5 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 56 594273a4e1d58 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 57 594273a71b477 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 58 594273aa109eb 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 63 594273b6e4196 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 67 594273bee3a81 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 84 594273e6dd6b0 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 94 594273fad8de8 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 103 5942740cf0641 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 117 5942742d1f216 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 202 594275055f877 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images kanahoooo china 220 5942752e24bcc 700 w700 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر

fake photoshopped social media images 15 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر fake photoshopped social media images 16 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر fake photoshopped social media images 17 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر fake photoshopped social media images 18 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر fake photoshopped social media images 23 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر fake photoshopped social media images 26 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر fake photoshopped social media images 27 عکس پروفایل دختر و پسر ها که شما را شگفت زده خواهد کرد + تصاویر


حتما بخوانید :  شیبه شدن به عروسک باربی با هزینه 200 میلیونی + عکس