عیدی ۹۶ بازنشستگان و حقوق + تاریخ و جدول زمان پرداخت

جزئیات زمان پرداخت عیدی و حقوق پایان سال بازنشستگان

عیدی ۹۶ بازنشستگان : عیدی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از ١٧ لغایت ٢٥ اسفند به حساب آنان واریز می شود.

Image result for ‫حقوق بازنشستگان‬‎پرداخت عیدی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان به نحوی انجام خواهد شد که آن دسته از بازنشستگانی که حقوق ماهیانه خود را در اواخر ماه دریافت می کنند عیدی شان زودتر واریز خواهد شد.

براین اساس آن دسته از بازنشستگانی که ٢٧ هر ماه حقوق ماهیانه خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می کنند، عیدی را در تاریخ ١٧ اسفند دریافت خواهند کرد و عیدی بازنشستگانی که در ٢٧ هر ماه از سایر بانکها حقوق دریافت می کنند نیز در روز ١٨ اسفند واریز می شود. همچنین مستمری بگیرانی که ٢٦ هر ماه حقوق دریافت می کنند در تاریخ ١٩ اسفند عیدی را دریافت می کنند.

بازنشستگانی که حقوق ماهیانه خود را در تاریخ ٢٠ هر ماه دریافت می کنند، در تاریخ ٢١ اسفند عیدی را دریافت خواهند کرد و عیدی کسانی که در تاریخ ٢٢ الی ٢٥ هر ماه حقوق دریافت می کنند نیز همراه با حقوق اسفند به حساب آنان واریز می شود.

حتما بخوانید :  تبریک قالیباف به روحانی و بیانیه در باره انتخابات 96 ریاست جمهوری

جدول زمانبندی دریافت عیدی بازنشستگان

عیدی و حقوق بازنشستگان

زمان و جزئیات پرداخت حقوق و عیدی بازنشستگان

عیدی ۹۶ بازنشستگان و حقوق + تاریخ و جدول زمان پرداخت