غار میلیسانی ، تصاویر غار شگفت‌ انگیز میلیسانی در یونان

غار میلیسانی

غار میلیسانی در افسانه‌های یونان باستان جایگاه ویژه‌ای دارد. به عقیده برخی از بومیان این منطقه این غار زمانی محل زندگی فرشتگان بوده است! غار شگفت انگیز میلیسانی که دارای یک دریاچه در اطراف خود است، با انبوهی از جنگل‌ها و گونه‌های مختلف گیاهی پوشانده شده است. این غار در جزیره کیفالونیا، شمال غربی سامی و ۵…

افسانه‌های یونان باستان جایگاه ویژه‌ای دارد. به عقیده برخی از بومیان این منطقه این غار زمانی محل زندگی فرشتگان بوده است!غار میلیسانی که دارای یک دریاچه در اطراف خود است، با انبوهی از جنگل‌ها و گونه‌های مختلف گیاهی پوشانده شده است.این غار در جزیره کیفالونیا، شمال غربی سامی و ۵ کیلومتری جنوب شرقی Agia Efthymia قرار گرفته است. غار زیبای میلیسانی در سال ۱۹۵۱ توسط گیانیس پیتروچیلوس کشف شد.

تصاویر غار شگفت‌ انگیز میلیسانی در یونان

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

تصاویر غار شگفت‌ انگیز میلیسانی در یونان