جزئیات حادثه فرو ریختن ساختمان ۷ طبقه در استانبول + تصاویر

فرو ریختن ساختمان ۷ طبقه در استانبول

فرو ریختن ساختمان ۷ طبقه در استانبول : فرو ریختن ساختمانی هفت طبقه در استانبول باعث کشته شدن دو نفر از جمله کودکی ۶ ساله شد.

عکس های فرو ریختن ساختمان ۷ طبقه در استانبول

تعداد کشته های حادثه فرو ریختن ساختمان ۷ طبقه در استانبول

فرو ریختن ساختمان ۷ طبقه در استانبول