فسیل کوسه ۵ میلیون ساله سفید و بزگ کشف شد + تصاویر

کشف کوسه پنج میلیون ساله در مکزیک

فسیل کوسه : کشف کوسه پنج میلیون ساله در مکزیک. ماهی گیران روستایی در ایالت گررو در مکزیک، استخوانهای کوسه ای باستانی را کشف کردند.

کشف کوسه پنج میلیون ساله در مکزیک
“اسپوتنیک” به نقل از “مکزیکو نیوز دیلی” گزارش داد، این لاشه فسیل شده در دهانه رودخانه ای در محدوده یکی از روستاهای ایالت گررو یافته شد.
ساکنان روستا یافته خود را به مقامات محلی اطلاع دادند و مقامات محلی هم با کارمندان انستیتوی ملی انسان شناسی تاریخی مکزیک تماس گرفتند.

عکس فسیل کوسه ۵ میلیون ساله سفید و بزگ

به گفته دانشمندان، این لاشه احتمالا به کوسه مگالودون، جد باستانی کوسه بزرگ سفید معاصر تعلق دارد. قدمت این موجود ۱.۸ تا ۵ میلیون سال ارزیابی می شو

فسیل کوسه ۵ میلیون ساله سفید و بزگ کشف شد + تصاویر