فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

بازیگران در اکران فیلم لاک قرمز

فیلم لاک قرمز : مراسم اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» با حضور هنرمندانی چون جمشید هاشم پور، حسین محب اهری، حبیب رضایی، گلاب آدینه، نرگس آبیار، کمال تبریزی، شمس لنگرودی، پانته‌آ پناهی‌‎ها شهرام قائدی، امیرآقایی، آناهیتا نعمتی، سیاوش خیرابی، مهران رجبی، سارا منجزی پور و پردیس احمدیه شب گذشته در ایوان شمس برگزار شد.

www Campec Ir ekran film lakghrmez 2 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

عکسهای هنرمندان در اکران فیلم سینمایی لاک قرمز

www Campec Ir ekran film lakghrmez 3 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

عکسهای شخصی بازیگران فیلم سینمایی لاک قرمز

www Campec Ir ekran film lakghrmez 4 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

عکس های آنا نعمتی در اکران خصوصی فیلم جدید لاک قرمز

www Campec Ir ekran film lakghrmez 5 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

عکسهای پردیس احمدیه در اکران خصوصی لاک قرمز

www Campec Ir ekran film lakghrmez 6 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

عکسهای پردیس احمدیه بازیگر فیلم باحال لاک قرمز

www Campec Ir ekran film lakghrmez 7 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

عکسهای شیوا ابراهیمی در اکران خصوصی لاک قرمز

www Campec Ir ekran film lakghrmez 8 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

عکسهای شهرزاد عبدالمجید در اکران فیلم لاک قرمز

www Campec Ir ekran film lakghrmez 9 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

عکسهای سارا منجزی در اکران فیلم جدید لاک قرمز

www Campec Ir ekran film lakghrmez 10 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

عکسهای بازیگران فیلم سینمایی لاک قرمز

www Campec Ir ekran film lakghrmez 11 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

تصاویر هنرمندان در افتتاحیه فیلم لاک قرمز

www Campec Ir ekran film lakghrmez 12 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

دانلود عکس بازیگران

www Campec Ir ekran film lakghrmez 13 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

فیلم سینمایی لاک قرمز

www Campec Ir ekran film lakghrmez 14 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

اسامی بازیگران لاک قرمز

www Campec Ir ekran film lakghrmez 15 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

www Campec Ir ekran film lakghrmez 16 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

پشت صحنه فیلم سینمایی لاک قرمز

www Campec Ir ekran film lakghrmez 17 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

عکس های بازیگران ایرانی

www Campec Ir ekran film lakghrmez 18 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

بازیگران فیلم جدید لاک قرمز

www Campec Ir ekran film lakghrmez 1 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

تیپ بازیگران زن ایرانی در فیلم جدید لاک قرمز

www Campec Ir Samira Hosseini 35 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکستیپ جدید سمیرا حسینی

www Campec Ir Samira Hosseini 36 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکسعکس جدید سمیرا حسینی

www Campec Ir Samira Hosseini 37 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

02 3 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس
مختار سائقی ومهران رجبی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
03 2 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

شمس لنگرودی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
05 2 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

حتما بخوانید :  اینستاگرام ایرانی های معروف و محبوب (قسمت هفتم ) +تصاویر

حسین محب اهری در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
06 1 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

سارا منجزی پور و شهرام قائدی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
10 5 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

آناهیتا نعمتی و نگین صدق گویا در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
11 3 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

12 6 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

نرگس آبیار در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
13 5 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

پردیس احمدیه در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
14 3 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

حبیب رضایی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
15 4 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

سیاوش خیرابی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
16 2 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

جمشید هاشم پور، حبیب رضایی، پردیس احمدیه وکمال تبریزی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
17 1 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

جمشید هاشم پور در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
18 1 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس


19 1 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس
مهران رجبی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
20 1 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

21 3 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

علی شادمان در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
22 3 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

23 2 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

آناهیتا نعمتی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
24 2 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس
امیرآقایی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس

25 2 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس
26 2 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس
کمال تبریزی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
28 2 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس
امیرآقایی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس

30 2 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

پانته‌آ پناهی‌‎ها و کمال تبریزی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
31 3 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

پانته‌آ پناهی‌‎ها در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
32 2 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

گلاب آدینه در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
08 1 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

سارا منجزی پور در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس

حتما بخوانید :  زندگی خصوصی رامبد جوان از زبان خودش + عکس و مصاحبه

09 2 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

آناهیتا نعمتی، پردیس احمدیه و نگین صدق گویا در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس

07 2 فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

پردیس احمدیه و شهرام قائدی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس