فیلم لاک قرمز با حضور بازیگران ایرانی با تیپ و لباس های جدید + عکس

بازیگران در اکران فیلم لاک قرمز

فیلم لاک قرمز : مراسم اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» با حضور هنرمندانی چون جمشید هاشم پور، حسین محب اهری، حبیب رضایی، گلاب آدینه، نرگس آبیار، کمال تبریزی، شمس لنگرودی، پانته‌آ پناهی‌‎ها شهرام قائدی، امیرآقایی، آناهیتا نعمتی، سیاوش خیرابی، مهران رجبی، سارا منجزی پور و پردیس احمدیه شب گذشته در ایوان شمس برگزار شد.

پردیس احمدیه و شهرام قائدی در اکران فیلم لاک قرمز

عکسهای هنرمندان در اکران فیلم سینمایی لاک قرمز

شیوا ابراهیمی در اکران فیلم لاک قرمز

عکسهای شخصی بازیگران فیلم سینمایی لاک قرمز

پانته آ پناهی ها در اکران فیلم لاک قرمز

عکس های آنا نعمتی در اکران خصوصی فیلم جدید لاک قرمز

آنا نعمتی در اکران فیلم لاک قرمز

عکسهای پردیس احمدیه در اکران خصوصی لاک قرمز

آنا نعمتی و نگین صدق گویا و پردیس احمدیه

عکسهای پردیس احمدیه بازیگر فیلم باحال لاک قرمز

پردیس احمدیه در مراسم اکران فیلم لاک قرمز

عکسهای شیوا ابراهیمی در اکران خصوصی لاک قرمز

شیوا ابراهیمی در مراسم اکران فیلم لاک قرمز

عکسهای شهرزاد عبدالمجید در اکران فیلم لاک قرمز

شهرزاد عبدالمجید در مراسم اکران فیلم لاک قرمز

عکسهای سارا منجزی در اکران فیلم جدید لاک قرمز

پردس احمدیه در مراسم اکران فیلم لاک قرمز

عکسهای بازیگران فیلم سینمایی لاک قرمز

سارا منجزی در مراسم اکران فیلم لاک قرمز

تصاویر هنرمندان در افتتاحیه فیلم لاک قرمز

آنا نعمتی در اکران فیلم لاک قرمز

دانلود عکس بازیگران

فیلم سینمایی لاک قرمز

روشنک گرامی در مراسم اکران فیلم لاک قرمز

اسامی بازیگران لاک قرمز

سیاوش خیرابی در مراسم اکران فیلم لاک قرمز

پردیس احمدیه و روشنک گرامی در مراسم اکران فیلم لاک قرمز

پشت صحنه فیلم سینمایی لاک قرمز

شهرزاد عبدالمجید در مراسم اکران فیلم لاک قرمز

عکس های بازیگران ایرانی

آنا نعمتی و نگین صدق گویا در اکران فیلم لاک قرمز

بازیگران فیلم جدید لاک قرمز

آنا نعمتی و نگین صدق گویا در اکران فیلم لاک قرمز

تیپ بازیگران زن ایرانی در فیلم جدید لاک قرمز

سمیرا حسینی در اکران خصوصی فیلم لاک قرمزتیپ جدید سمیرا حسینی

سمیرا حسینی در اکران خصوصی فیلم لاک قرمزعکس جدید سمیرا حسینی

سمیرا حسینی و شهرزاد عبدالمجید در اکران خصوصی فیلم لاک قرمز

گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»
مختار سائقی ومهران رجبی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

شمس لنگرودی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

حتما بخوانید :  عکس های برگزیده سال 2017 از نگاه مسابقه عکس سالانه + 64 عکس

حسین محب اهری در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

سارا منجزی پور و شهرام قائدی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

آناهیتا نعمتی و نگین صدق گویا در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

نرگس آبیار در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

پردیس احمدیه در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

حبیب رضایی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

سیاوش خیرابی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

جمشید هاشم پور، حبیب رضایی، پردیس احمدیه وکمال تبریزی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

جمشید هاشم پور در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»


گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»
مهران رجبی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

علی شادمان در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

آناهیتا نعمتی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»
امیرآقایی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس

گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»
گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»
کمال تبریزی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»
امیرآقایی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس

گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

پانته‌آ پناهی‌‎ها و کمال تبریزی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

پانته‌آ پناهی‌‎ها در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

گلاب آدینه در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس
گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

سارا منجزی پور در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس

حتما بخوانید :  عکس های اینستاگرامی باحال بازیگران و چهر ه ها ( 100 عکس جدید )

گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

آناهیتا نعمتی، پردیس احمدیه و نگین صدق گویا در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس

گزارش تصویری اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز»

پردیس احمدیه و شهرام قائدی در اکران خصوصی فیلم «لاک قرمز» در ایوان شمس