فیلم لحظه انفجار عضو داعش در عملیات انتحاری جلو دوربین + ۱۸

فیلم لحظۀ انفجار یک داعشی در برابر دوربین

فیلم لحظه انفجار عضو داعش : یک تروریست داعشی در شهر رقه سوریه که آماده اجرای عملیات انتحاری شده بود، با حساب و کتاب اشتباهی، فقط خودش را منفجر کرد.

فیلم منفجر شدن عامل انتحاری دعش