قدیمی ترین کتابخانه های سیار در ایران و جهان + تصاویر قدیمی

قدیمی ترین کتابخانه های سیار در جهان

قدیمی ترین کتابخانه : سال ها قبل از این که کتابفروشی های بزرگ و آنلاین مثل آمازون روی کار بیایند، کتابخانه های سیاری وجود داشتند که با خود ادبیات را به در خانه های مردم می بردند. ماموریت آن ها این بود که آثار تالیف شده را به روستاهای دور افتاده و مناطق حومه شهر که هیچ کتابخانه ای نداشتند ببرند. بدونیم از شما دعوت می کند این کتابخانه های چهار چرخ را به خاطر بیاورید.

library 3 قدیمی ترین کتابخانه های سیار در ایران و جهان + تصاویر قدیمی

کتابخانه سیار در کردستان، ایران، ۱۹۷۰

نخستین کتابخانه سیار در سال ۱۸۵۰ در وارینگتون انگلیس به چشم خورده است. این کتابخانه ارابه ای بود که با اسب جا به جا می شد و در طول یکسال فعالیت خود توانست ۱۲ هزار کتاب امانت دهد. بعدها این کتابخانه ها در ماشین تعبیه شدند و در اواسط قرن ۲۰ شهرت و محبوبیت زیادی در میان مردم پیدا کردند.

هنوز هم این کتابخانه های سیار در برخی مناطق دیده می شوند اما به دلیل هزینه بالا و پیشرفت تکنولوژی زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرد.

عکس های قدیمی ترین کتابخانه

library 1 قدیمی ترین کتابخانه های سیار در ایران و جهان + تصاویر قدیمیکتابخانه سیار قفسه باز در سال ۱۹۲۵

library 2 قدیمی ترین کتابخانه های سیار در ایران و جهان + تصاویر قدیمینخستین کتابخانه سیار کتابخانه عمومی سینسیناتی، ۱۹۲۷

library 3 قدیمی ترین کتابخانه های سیار در ایران و جهان + تصاویر قدیمیکتابخانه سیار در کردستان، ایران، ۱۹۷۰

library 4 قدیمی ترین کتابخانه های سیار در ایران و جهان + تصاویر قدیمینمای داخلی یک کتابخانه سیار، ۱۹۶۰

library 5 قدیمی ترین کتابخانه های سیار در ایران و جهان + تصاویر قدیمییکی دیگر از کتابخانه های سیار در سال ۱۹۴۸

library 6 قدیمی ترین کتابخانه های سیار در ایران و جهان + تصاویر قدیمیکتابخانه سیار در اندونزی، اوایل قرن ۲۰

library 7 قدیمی ترین کتابخانه های سیار در ایران و جهان + تصاویر قدیمیکتابخانه سیار در کلمبیا، ۱۹۴۰

library 8 قدیمی ترین کتابخانه های سیار در ایران و جهان + تصاویر قدیمی

library 9 قدیمی ترین کتابخانه های سیار در ایران و جهان + تصاویر قدیمیکتابخانه سیار در آیووا، ۱۹۲۷

library 10 قدیمی ترین کتابخانه های سیار در ایران و جهان + تصاویر قدیمیکتابخانه شهرستان مالتنوما، ۱۹۲۶

library 11 قدیمی ترین کتابخانه های سیار در ایران و جهان + تصاویر قدیمیگرینزبورو، کارولینای شمالی، ۱۹۳۶

library 12 قدیمی ترین کتابخانه های سیار در ایران و جهان + تصاویر قدیمیکتابخانه سیاری در جاده کامپتون، ۱۹۳۳

library 13 قدیمی ترین کتابخانه های سیار در ایران و جهان + تصاویر قدیمیکتابخانه سیار هلندی

library 14 قدیمی ترین کتابخانه های سیار در ایران و جهان + تصاویر قدیمیکارمندان کتابخانه سیار در سال ۱۹۳۰

library 15 قدیمی ترین کتابخانه های سیار در ایران و جهان + تصاویر قدیمیکتابخانه ای سیار در سال ۱۹۲۰


حتما بخوانید :  نقاشی واقعی با مداد ( 10 نقاشی شگفت انگیز و خارق العاده )