قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا

تصاویر سایت یونسکو از قنات ایرانی

قنات ایرانی : فناوری ساخت قنات در اوایل هزاره اول قبل از میلاد در مناطق خشک ایران گسترش پیدا کرد و به کشاورزان این مناطق اجازه داد تا بتوانند در دوره‌های طولانی خشکی که آب سطحی یافت نمی‌شود به کشاورزی بپردازند.

تیرماه ۱۳۹۵ یونسکو اسامی ۱۱ قنات ایرانی را در فهرست میراث جهانی ثبت کرد.

فناوری ساخت قنات در اوایل هزاره اول قبل از میلاد در مناطق خشک ایران گسترش پیدا کرد و به کشاورزان این مناطق اجازه داد تا بتوانند در دوره‌های طولانی خشکی که آب سطحی یافت نمی‌شود به کشاورزی بپردازند.قنات در حقیقت یک کانال است که در زیر زمین حفر می‌شود و آب را از یک چشمه در زیر زمین به مناطق دیگر می‌رساند. آب در طول مسیر از طریق حفر چاه بر بالای این کانال استخراج می‌شود. در این شیوه آب از گرمای هوا و تبخیر در امان می‌ماند. در ادامه تصاویر سایت یونسکو از قنات ایرانی را ببینید.

عکس های قنات ایرانی

0 1f089f 28abc3e9 orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f089d d4a16d97 orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f08ba 5d609652 orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f08b6 559a24c2 orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f08a4 d6983b63 orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f08a0 62bc70fe orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f08a8 c8a73068 orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f08a9 72a8c88b orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f089e 76b95745 orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f08a2 bf842560 orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f08a3 f2069efb orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f08a1 618c9c7d orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f08a6 ab815bfe orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f08a5 94bf355f orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f08a7 7bc2158d orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f08b5 5d5e346f orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f08b2 50c5f67e orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f08b4 f89ca16e orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f08b7 5ae58657 orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f08b8 442a263c orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f08b9 e3f2a3d2 orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا
0 1f08b3 a1626f7 orig قنات ایرانی از نگاه سایت یونسکو + تصاویر قنات ایرانی زیبا


حتما بخوانید :  سردترین نقطه جهان برای زندگی کردن اینجاست! + تصاویر