لباس علی دایی با ساعت مارک دار + عکس ساعت و مارک لباس علی دایی

018535862 لباس علی دایی با ساعت مارک دار + عکس ساعت و مارک لباس علی دایی

لباس علی دایی با ساعت مارک دار : علی دایی سرمربی نفت تهران روی مارک هایی که می پوشد دقت کافی را دارد و از این لحاظ کاملا حرفه ای عمل می کند. در زیر تصاویر مربوط به علی دایی از نماهای بسته که توسط عکاسان ورزشی شکار شده است را مشاهده می فرمایید.

hours branded clothing ali daei لباس علی دایی با ساعت مارک دار + عکس ساعت و مارک لباس علی داییساعت و مارک لباس علی دایی
hours branded clothing ali daei1 لباس علی دایی با ساعت مارک دار + عکس ساعت و مارک لباس علی داییعکس ساعت و مارک لباس علی دایی