لباس قدیمی زنان ایرانی در دوره های مختلف تاریخی + تصاویر کمتر دیده شده

لباس زنان در ایران

لباس قدیمی زنان : تصاویری از لباس های زنان ایران از دوران ها و نواحی مختلف ایران. این تصاویر از کتاب «نگار زن» که در سال ۱۳۵۲ توسط انجمن بین المللی زنان ایران منتشر شده است بازنشر شده اند.

عکس های لباس قدیمی زنان در ایران