لباس همسر ترامپ با قیمت ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلون تومان فروش رفت + عکس

این لباس خاص ملانیا ترامپ یک شبه ۷۰۰ هزار دلار فروش رفت!

ملانیا همسر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا حالا به عنوان بانوی اول آمریکا تاثیر زیادی بر روی جریان های مدگرایی دارد.

لباس ملانیا ترامپ

لباس ملانیا ترامپ , ملانیا همسر دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا حالا به عنوان بانوی اول آمریکا تاثیر زیادی بر روی جریان های مدگرایی دارد.

ملانیا اخیرا به همراه دونالد ترامپ با نخست وزیر هند که برای دیدار با آنها به کاخ سفید آمده بود
با لباسی خاص ظاهر شد. او لباسی زرد رنگ و گلدار به تن کرده بود که دو هزار و ۱۶۰ دلار ارزش داشت.

این لباس به سرعت در سراسر آمریکا به خصوص نیویورک با استقبال چشمگیر از سوی خریداران روبرو شد به گونه ای که در کمتر از ۲۴ ساعت ۷۰۰ هزار دلار از آن به فروش رفت.

ملانیا حالا نه فقط بانوی اول آمریکا که الگویی برای مد به شمار می رود.

لباس های گران قیمت ملانیا ترامپ معمولا مورد انتقاد قرار دارد.

لباس ملانیا ترامپ لباس ملانیا ترامپ لباس ملانیا ترامپ

این لباس به سرعت در سراسر آمریکا به خصوص نیویورک با استقبال چشمگیر ا
ز سوی خریداران روبرو شد به گونه ای که در کمتر از ۲۴ ساعت ۷۰۰ هزار دلار از آن به فروش رفت.

حتما بخوانید :  لغو درخواست ترامپ توسط دادگاه استیناف آمریکا + جزئیات لغو درخواست ترامپ

ملانیا حالا نه فقط بانوی اول آمریکا که الگویی برای مد به شمار می رود.

لباس های گران قیمت ملانیا ترامپ معمولا مورد انتقاد قرار دارد.