ماشین عروس جالب در چین سوژه رسانه های این کشور شد + تصاویر

تصاویر ماشین عروس جالب

ماشین عروس جالب : در حالی که برخی عروسها ماشین های گرانقیمت چند صد میلیون تومانی یا هلیکوپتررا برای ماشین جشن عروسی خود انتخاب می کنند یک عروس چینی در اقدامی جالب یک اتوبوسرا برای ماشین عروسی اش انتخاب کرد.

6491366 120 ماشین عروس جالب در چین سوژه رسانه های این کشور شد + تصاویر

6491367 107 ماشین عروس جالب در چین سوژه رسانه های این کشور شد + تصاویر

” وو ژنگ ” در حالی خود با این اتوبوس رانندگی می کرد که شوهرش نیز در کنارش حضور داشت. وی که راننده اتوبوس شهری در یکی از شهرهای استان ” شاندونگ ” است پیشتر و نخستین بار در همین اتوبوس با شوهرش آشنا شد.

وی در خصوص این تصمیم جالبش گفت : ” خواستم با این اقدام، مخالفت خود را با فخرفروشی نشان دهم و از طرفی با این کار توجه همگان را بهحفاظت محیط زیستجلب کنم.”

گفتنی است؛ ” وو” نخستین عروس چینی نیست که برای حفاظت از محیط زیست دست به چنین اقدام جالبی می زند. پیشتر نیز چند عروس چینی در روز عروسی خود از دوچرخه و همچنین کامیون استفاده کرده بودند.

6491368 175 ماشین عروس جالب در چین سوژه رسانه های این کشور شد + تصاویر

6491369 255 ماشین عروس جالب در چین سوژه رسانه های این کشور شد + تصاویر


حتما بخوانید :  اولین چیزی که در عکس می بینید شخصیت شماست + جزئیات و عکس