مجسمه سلیم مؤذن‌ زاده اردبلی در آرامگاه او رونمایی شد + عکس

عکس رونمایی از مقبره استاد مؤذن‌زاده اردبیلی

مجسمه سلیم مؤذن‌ زاده : مقبره فخرالذاکرین استاد سلیم مؤذن‌زاده اردبیلی همزمان با چهلمین روز درگذشت وی رونمایی شد.

عکس مجسمه زینب زینب