مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس

مراسم تشییع دنیا فنی زاده

مراسم تشییع دنیا فنی زاده : جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان به خانه سینما خیابان وصال آمدند تا با پیکر “جان‌بخش کلاه قرمزی” وداع کنند و او را به قطعه هنرمندان بدرقه کنند. دنیا فنی‌زاده فرزند پرویز فنی‌زاده در سال ۱۳۴۶ در تهران به دنیا آمد.فنی‌زاده نخستین بار در سال ۱۳۶۴ در برنامهٔ عروسکی تلویزیونی «چتر با آواز باران» عروسک‌گردانی را تجربه کرد.وی با برنامهٔ صندوق پست و ورود کلاه‌قرمزی به آن بود که به شهرت رسید .دنیا فنی‌زاده روز گذشته ۸ دی ماه بر اثر ابتلا به سرطان از دنیا رفت.

عکس های مراسم تشییع دنیا فنی زاده

57408926 Mehdi Ghasemi 1 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408927 Mehdi Ghasemi 2 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408928 Mehdi Ghasemi 4 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408929 Mehdi Ghasemi 5 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408930 Mehdi Ghasemi 6 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408931 Mehdi Ghasemi 7 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408932 Mehdi Ghasemi 8 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408933 Mehdi Ghasemi 9 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408934 Mehdi Ghasemi 10 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408935 Mehdi Ghasemi 11 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408936 Mehdi Ghasemi 12 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408937 Mehdi Ghasemi 13 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408938 Mehdi Ghasemi 14 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408939 Mehdi Ghasemi 15 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408940 Mehdi Ghasemi 16 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408941 Mehdi Ghasemi 17 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408942 Mehdi Ghasemi 18 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408943 Mehdi Ghasemi 19 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408945 Mehdi Ghasemi 21 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408946 Mehdi Ghasemi 22 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408947 Mehdi Ghasemi 23 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408948 Mehdi Ghasemi 24 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408949 Mehdi Ghasemi 25 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408950 Mehdi Ghasemi 26 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408951 Mehdi Ghasemi 27 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408952 Mehdi Ghasemi 28 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408953 Mehdi Ghasemi 29 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408954 Mehdi Ghasemi 30 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408955 Mehdi Ghasemi 31 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408956 Mehdi Ghasemi 32 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408957 Mehdi Ghasemi 33 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408958 Mehdi Ghasemi 34 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408959 Mehdi Ghasemi 35 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408960 Mehdi Ghasemi 36 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408961 Mehdi Ghasemi 37 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408962 Mehdi Ghasemi 38 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408963 Mehdi Ghasemi 40 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408964 Mehdi Ghasemi 41 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408965 Mehdi Ghasemi 42 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408966 Mehdi Ghasemi 43 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس 57408967 Mehdi Ghasemi 44 مراسم تشییع دنیا فنی زاده «مادر کلاه قرمزی» به خانه ابدی + عکس


حتما بخوانید :  حادثه واژگونی تانکر سوخت در محور مهاباد - ارومیه + عکس و جزئیات