مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر

عکس های مراسم تشییع دنیا فنی زاده

مراسم تشییع دنیا فنی زاده : مراسم تشییع پیکر زنده یاد دنیا فنی زاده عروسک گردان کلاه قرمزی

72 3 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر 73 3 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر 74 3 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر 75 1 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر 76 2 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر 77 3 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر 78 2 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر 79 1 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر 80 2 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر 99 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر 100 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر h21 1 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر h31 1 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر h41 1 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر h61 1 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر h71 1 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر h81 1 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر h91 1 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر h101 1 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر h111 1 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر h121 1 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر h141 1 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر h151 1 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر h161 2 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر h171 1 مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر

مراسم تشییع دنیا فنی زاده + هنرمندان و بازیگران در مراسم + تصاویر

فیلم مراسم بدرقه “جان‌بخش کلاه قرمزی” به آرامگاه ابدی

صبح سرد زمستانی ۹ دی ماه، خانه سینما (۲ ) میزبان پیکر دنیا فنی‌زاده شد که روز گذشته ۸ دی ماه بر اثر ابتلا به سرطان از دنیا رفت.


حتما بخوانید :  سفر روحانی به مسکو + تصاویر و حاشیه ها و اهداف سفر