تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

مراسم چهلم علی معلم

مراسم چهلم علی معلم , مراسم یادبود و چهلمین روز درگذشت مرحوم علی معلم شامگاه روز یکشنبه ۳ ازدیبهشت ماه ۱۳۹۶ در محل تالار وحدت با حضور جمعی از بازیگران و هنرمندان و اهالی سینما برگزار گردید.

40moallem 01 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

حسن فتحی

40moallem 02 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

لاله اسکندری

40moallem 03 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

استاد جمشید هاشمپور

IMG00474101 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

مصطفی زمانی

IMG00474488 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

محمدرضا علیمردانی

IMG00474978 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

بازیگران زن در چهلم علی معلم

IMG00480616 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

داریوش ارجمند وهمسرش

IMG00482369 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

همایون اسعدیان

IMG00490836 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

مجید مظفری

IMG00494417 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

شیلا خداداد و همسرش

IMG00504561 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

آذر معماریان

IMG00513463 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

امین زندگانی و الیکا عبدالرزاقی

IMG00532096 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

جواد رضویان

IMG00565720 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

مسعود جعفری جوزانی و آذر معماریان همسر مرحوم معلم

D8A7D8ADD8B3D8A7D986 DAA9D8B1D985DB8C D988 D8A8D987D8A7D8B1D987 DAA9DB8CD8A7D986 D8A7D981D8B4D8A7D8B1 2 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

احسان کرمی و بهاره کیان افشار

D8A7D985D8B4D8A8 D8AFD8B1 D985D8B1D8A7D8B3D985 DB8CD8A7D8AFD8A8D988D8AF D8B9D984DB8C D985D8B9D984D985 D8A2D982D8A7DB8C D9BEDA98D985D8A7D986 D8ACD985D8B4DB8CD8AFDB8C تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

پژمان جمشیدی

D8A7D985D8B4D8A8 D8AFD8B1 D985D8B1D8A7D8B3D985 DB8CD8A7D8AFD8A8D988D8AF D8B9D984DB8C D985D8B9D984D985 D8A2D982D8A7DB8C D981D8B1DB8CD8AFD988D986 D8ACDB8CD8B1D8A7D986DB8C تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

فریدون جیرانی

D9BED8B1DB8CD986D8A7D8B2 D8A7DB8CD8B2D8AFDB8CD8A7D8B1 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

پریناز ایزدیار

D8B3D8AAD8A7D8B1D987 D8A7D8B3DAA9D986D8AFD8B1DB8C تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

ستاره اسکندری

D8B4D987D8A7D8A8 D8ADD8B3DB8CD986DB8C D8AFD8B1 D985D8B1D8A7D8B3D985 DA86D987D984D985DB8CD986 D8B1D988D8B2 D8AFD8B1DAAFD8B0D8B4D8AA D8B9D984DB8C D985D8B9D984D985 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

شهاب حسینی

D8B4DB8CD984D8A7 D8AED8AFD8A7D8AFD8A7D8AF D985D8B1D8A7D8B3D985 DA86D987D984D985DB8CD986 D8B1D988D8B2 D8AFD8B1DAAFD8B0D8B4D8AA D8B2D986D8AFD987 DB8CD8A7D8AF D8B9D984DB8C D985D8B9D984D985 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

شیلا خداداد

DAA9D988D8B1D988D8B4 D8AAD987D8A7D985DB8C D988 D987D985D8B3D8B1D8B4 D8AFD8B1 D985D8B1D8A7D8B3D985 DB8CD8A7D8AFD8A8D988D8AF D8B9D984DB8C D985D8B9D984D985 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

کوروش تهامی و همسرش در مراسم یادبود علی معلم

D984DB8CD984D8A7 D8ACD8A7D986 D8AFD8B1 D985D8B1D8A7D8B3D985 DA86D987D984D985DB8CD986 D8B1D988D8B2 D8AFD8B1DAAFD8B0D8B4D8AA D8A7D8B3D8AAD8A7D8AF D8B9D984DB8C D985D8B9D984D985 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

لیلا بلوکات

D985D8B1DB8CD985 D985D8B9D8B5D988D985DB8C D8AFD8B1 D985D8B1D8A7D8B3D985 D986DAA9D988 D8AFD8A7D8B4D8AA D985D8B1D8ADD988D985 D8B9D984DB8C D985D8B9D984D985 D8B9D8B2DB8CD8B2 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

مریم معصومی

D985D8B3D8B9D988D8AF D8ACD8B9D981D8B1DB8C D8ACD988D8B2D8A7D986DB8C D988 D8A2D8B0D8B1 D985D8B9D985D8A7D8B1DB8CD8A7D986 D987D985D8B3D8B1 D985D8B1D8ADD988D985 D985D8B9D984D985 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

مسعود جعفری جوزانی و آذر معماریان همسر مرحوم معلم

D985D8B5D8B7D981DB8C D8B2D985D8A7D986DB8C تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

مصطفی زمانی

D986DB8CDAA9DB8C D985D8B8D981D8B1DB8C D988 D8A7D984D987D8A7D985 D8ADD985DB8CD8AFDB8C D8A8D8A7D8B2DB8CDAAFD8B1D8A7D986 D8B2D986 تیپ و لباس بازیگران در مراسم چهلم علی معلم + تصاویر

نیکی مظفری و الهام حمیدی بازیگران زن


حتما بخوانید :  تلفن‌های آمریکایی در ایران +عکس