مراسم کارناوال ۲۰۱۷ در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویر

کارناوال های ۲۰۱۷

مراسم کارناوال ۲۰۱۷ : در سال ۲۰۱۷ انواع کارناوال ها از مردم جهان به نمایش درآمد که واقعا دیدنی و مهیج بودند. در این کاناوال ها مردم لباس های عجیبی می پوشند و به شادی می پردازند. فصل کارناوال در سراسر اروپا و آمریکا فرا رسیده است. این جشن که قبل از زمان روزه مسیحیان که با ترکیبی از رسم و رومات کاتولیک ها و غیر مسیحیان برگزار می شود

با زمستان خداحاظی کرده و به بهار خوش آمد می گوید. در اینجا تصاویری از این فستیوال در سراسر دنیا از جمله اسپانیا، برزیل، ایتالیا، آلمان، پرتغال، فرانسه و بولیوی را ببینید.

تصاویر کارناوال ۲۰۱۷ در سراسر جهان

258932496 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویریکی از شرکت کنندگان مراسم کارناوال با ماسک چوبی در پرتغال.

1708396099 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرسگ ملبس به لباس های کارناوال در ریودجانیرو.

1026025575 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرنخستین شب کارناوال در سامبادروم، ریو دجانیرو.

786442940 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرونیز

1120475966 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرمجسمه دونالد ترامپ در روز رژه سالانه رز در ماینز آلمان.

1832877451 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرمادرید.

1599317306 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویررقص شرکت کننده مراسم کارناوال در ریو دجانیرو.

57080700 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرفستیوال “مبارزه پرتقال” در ایوریا ایتالیا.

455422127 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرپرتقال های له شده در خیابان پس از مراسم مبارزه پرتقال.

144897721 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویررقص شرکت کنندگان کارناوال در ریو دجانیرو.

1839465339 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرمراسم کارناوال در روستای کوچکی به نام Luzon در اسپانیا.

1914820573 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرشرکت کنندگان مراسم کارناوال در لباس Peliqueiros در روستای لازا در اسپانیا. Peliqueiros مالیات جمع کن ها بودند که با زنگوله مردم را خبردار می کردند.

767879212 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرشرکت کننده فستیوال در مراسم “خیابان گلی” در برزیل.

1824208194 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرمراسم کارناوال در ریو دجانیرو.

1292201142 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرسائوپائولو، برزیل.

377570238 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویراسپانیا.

516833975 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرمجسمه پادشاه کارناوال در روز باستیل در فرانسه.

90194508 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرجادوگران مراسم کارناوال در آلمان.

1522075607 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویر

ریو دجانیرو.

481151809 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرپرواز فرشته قسمتی از مراسم کارناوال.

1585908719 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویر“پرش دلقک” بخشی از مراسم کارناوال.

1869496152 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرشرکت کنندگان مراسم “با من ازدواج کن” به عنوان قسمتی از مراسم فستیوال کارناوال در سائوپائولو.

1203867177 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرقایقرانان فستیوال کارناوال در گرند کانال ونیز.

501617899 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرونیز.

1522073679 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویردر بخشی از مراسم کارناوال مردم روستای لساکا در اسپانیا بعد از غروب آفتاب صورت خود را با پارچه های سفید می پوشانند و کیسه های پر از کاه می پوشند و ساعت ها در روستا رژه می روند.

628907047 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرکارناوال در هائیتی.

1924743968 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرکارناوال در ریو.

1351093545 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرمراسم کارناوال در پرتغال.

1224192846 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرریو دجانیرو.

864131391 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویرهزاران دلقک به نام Schuttige در مرکز شهر Elzach در آلمان.

907255605 parsnaz com مراسم کارناوال 2017 در سراسر جهان چگونه برگزار شد + تصاویر

یکی از شرکت کنندگان فستیوال کارناوال در ریو دجانیرو.


حتما بخوانید :  درختان زیبا در فصل بهار با گل های شگفت انگیز در ژاپن + عکس