عکس های لو رفته و کمتر دیده شده از مرتاض های هندی !!

عکس های قدیمی اما با کیفیت از مرتاض های هندی

مرتاض های هندی : احتمالا با معنی مرتاض آشنایی دارید اما برای شفافیت بیشتر این واژه لازم است بگوئیم، مرتاض به کسی می گویند که با کارهایی همانند تحمل گرسنگی و تشنگی، خوابیدن روی تخت پوشیده از میخ و موارد مشابه، می خواهد به خودشناسی برسد.

11-w900

عکس های قدیمی از مرتاض های هندی

این افراد به گفته خود ساده زیستی را انتخاب کرده اند اما در واقع بسیار سخت و نا راحت زندگی می کنند. آن ها با تمرکز قوای فکری و از بین بردن مزاحمت های فکری، به نیرویی دست پیدا می کنند که از عهده مردم عادی خارج است. به طور مثال، مرتاض ها قادر هستند با استفاده از امواج مغزیِ متمرکز که در اثر تمرین‌ های سخت و مداوم به دست آورده‌ اند، در انرژی های مکانیکی و مغناطیسی، تغییر ایجاد کرده و مثلا یک شئ را از راه دور جا به جا کنند.

به زبان دیگر باید گفت که انجام دادن یک سلسله اعمال خاص توسط مرتاض، نفس وی را از اسباب خارجی مأیوس کرده و باعث می شود تا بدون استمداد از اسباب طبیعی کاری انجام دهد.

با این مقدمه از شما دعوت می کنیم تا در ادامه مطلب تصاویری قدیمی اما با کیفیت از مرتاض های هندی را ببینید.

حتما بخوانید :  به دنبال عاج ماموت در سیبری برای ثروتمند شدن + تصاویر و حاشیه ها

1-w900

عکس های جالب از مرتاض های هندی

2-w900

3-w900

4-w900

تصاویر مرتاض های هندی

5-w900

6-w900

مرتاض های هندی عجیب

7-w900

8-w900

عکس مرتاض هندی

9-w900

10-w900

11-w900

12-w900

13-w900

14-w900

عکس های لو رفته و کمتر دیده شده از مرتاض های هندی !!