عکس های باحال مرجانه گلچین در آمریکا

مرجانه گلچین بازیگر ۴۷ ساله سفری به خارج از کشور و آمریکا کرده و عکس هایی از خودش را منتشر کرده است.

مرجانه گلچین در آمریکا

مرجانه گلچین بازیگر کشورمان به خارج از کشور و آمریکا و کانادا سفر کرده است.این بازیگر ۴۷ ساله با انتشار عکس هایی از سفرش, صفحه شخصی اش را بروز کرد.

مرجانه گلچین نوشت:

*****

برای من كه خيلی اهل خاطره و خاطره بازيم ديدن اين محل قديمی باقدمتی بيش از ١٠٠ سال بسيار ديدنی بود

union ville خيابون بسيار زيبابيه در تورنتو كه من ديروز تونستم ببينمش و بسيار جاتون خالی لذت بردم

مرجانه گلچین در تورنتو

00

مرجانه گلچین خارج از ایران

0