مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری )

تصاویر مردم سیبری

نه سال پیش الکساندر خیموشین کوله بار خود را جمع کرد و سفر به دور دنیا را آغاز کرد و تا کنون توانسته از ۸۴ کشور بازدید کند. او در حین این سفر متوجه شد که مردم شگفت انگیزترین بخش سفر هستند. سه سال پیش ایده پروژه «جهان در چهره ها» به ذهنش رسید، که زیبایی و تنوع جهان را از طریق پرتره‌های مردم عادی به نمایش می‌گذاشت. به خصوص در مکان‌های دورافتاده که در آن‌ها فرهنگ‌ها و سنت‌ها هنوز زنده است. از آن زمان الکساندر هزاران پرتره از سراسر جهان گرفته است.

او شش ماه اخیر را صرف عکاسی از مردم بومی سیبری کرده است. منطقه‌ای عظیم که تقریبا دو برابر استرالیا وسعت دارد و ۳۰ % بزرگتری از ایالات متحده، کانادا یا کل اروپاست. سیبری یکی از آخرین مرزهای ناشناخته جهان است. بی تردید، هرکسی شنیده که سیبری یکی از سردترین و کم جمعیت‌ترین مناطق جهان است، اما در مورد مردمی که در آنجا زندگی می‌کنند چه می‌دانیم؟ او در این سفر شش ماهه، ۲۵۰۰۰ کیلومتر سفر کرد تا بسیاری از نقاط دورافتاده سیبری، از سواحل دریاچه بایکال تا ساحل دریای ژاپن را پوشش دهد و از چهره هاو سنت‌های گروه‌های مختلف مردم بومی که در آنجا زندگی می‌کنند عکاسی کند. درحالی که برخی گروه‌های قومی در مناطق خود غالب هستند، بسیاری دیگر نیز در حال ناپدید شدن هستند و جمعیتی حدود ۱۰۰ نفر دارند. آن‌ها عمدتا برای دنیای بیرون ناشناخته هستند

حتما بخوانید :  تصاویر شگفت انگیز از محیط زیست که باعث شگفتی هستند

عکس های مردم سیبری

0001 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0002 alexander khimushin siberia 1 مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0003 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0004 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 4 Alexander Khimushin in Far East of Siberia with Nanai people مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0005 alexander khimushin siberia 1 مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0007 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0008 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0010 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0011 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0012 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0013 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0014 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0015 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0016 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0017 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0020 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0021 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0022 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0023 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0025 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0027 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0028 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0033 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0034 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) 0035 alexander khimushin siberia مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری ) Alexander Khimushin road to Evenki people 1 مردم سیبری ( تصاویر پرتره زیبا از مرد با چهره های متفاوت در سیبری )