مرد جنگلی در زندگی واقعی +عکس

این مرد جنگلی کفش نمی پوشد و با مخروط مسواک می زند

شهر مطلب : اگر روزی این مرد را در جنگل ببینید به خصوص شب ها شاید او را با یک غول غارنشین اشتباه بگیرید. اما او در حقیقت یک غول نیست بلکه یک انسان است. مردی به نام Mick Dodge که قبل از تصمیم به زندگی در جنگل به مدت ۶ سال در ارتش فورت لوئیس خدمت می کرد. اگر روزی این مرد را در جنگل ببینید به خصوص شب ها شاید او را با یک غول غارنشین اشتباه بگیرید. اما او در حقیقت یک غول نیست بلکه یک انسان است. مردی به نام Mick Dodge که قبل از تصمیم به زندگی در جنگل به مدت ۶ سال در ارتش فورت لوئیس خدمت می کرد. گفتن این که چرا او زندگی در شلوغی شهر را رها کرده و جنگل نشینی را جایگزین آن کرده است شاید کمی سخت باشد. دلیلش می تواند ترک زندگی پر استرس شهری باشد و شاید هم عشق به گوشه نشینی. نکته جالب دیگر درباره او این است که بیشتر اوقات پا برهنه در جنگل قدم می زند و به همین دلیل به “سنسی پا برهنه” معروف است.

میک دوج ۲۵ سال است که کفش هایش را برای همیشه کنار گذاشته و زندگی شهرنشینی را رها کرده تا به تنهایی در جنگل ها به زندگی خود ادامه دهد. اما او کاملا در انزوا زندگی نمی کند بلکه با کوه نشینان نیز در ارتباط است و قبول کرده که سوژه برنامه “افسانه میک دوج” در شبکه نشنال جئوگرافیک باشد.

حتما بخوانید :  خوش شانس ترین افراد دنیا در حد تیم ملی ( 20 عکس متحرک جالب)

مرد جنگلی در زندگی واقعی

1023252 707 مرد جنگلی در زندگی واقعی +عکس
1023253 722 مرد جنگلی در زندگی واقعی +عکس

عکس های مرد جنگلی

1023255 283 مرد جنگلی در زندگی واقعی +عکس
1023256 465 مرد جنگلی در زندگی واقعی +عکس
1023257 857 مرد جنگلی در زندگی واقعی +عکس
1023258 851 مرد جنگلی در زندگی واقعی +عکس
1023259 145 مرد جنگلی در زندگی واقعی +عکس
1023260 203 مرد جنگلی در زندگی واقعی +عکس
1023261 498 مرد جنگلی در زندگی واقعی +عکس
1023262 905 مرد جنگلی در زندگی واقعی +عکس
1023263 504 مرد جنگلی در زندگی واقعی +عکس
1023264 851 مرد جنگلی در زندگی واقعی +عکس
 d9 85 d8 b1 d8 af d8 ac d9 86 da af d9 84 db 8c d8 af d8 b1 d8 b2 d9 86 d8 af da af db 8c d9 88 d8 a7 d9 82 d8 b9 db 8c مرد جنگلی در زندگی واقعی +عکس
1023266 267 مرد جنگلی در زندگی واقعی +عکس
1023267 973 مرد جنگلی در زندگی واقعی +عکس

1023268 716 مرد جنگلی در زندگی واقعی +عکس

مرد جنگلی در زندگی واقعی