مرگ عاشقانه این زن و شوهر در بیمارستان خبرساز شد + عکس

مرگ رمانتیک یک زوج

مرگ عاشقانه : مرگ رمانتیک زن و شوهری پس از ۶۴ سال زندگی مشترک به فاصله یک ساعت.

یک زوج انگلیسی پس از سالها زندگی مشترک به شکل غم‌انگیزی و به فاصله یک ساعت با یکدیگر از دنیا رفتند. مرد که ۸۸ سال داشت بر اثر بیماری کلیه و فشار خون بالا در بیمارستان بستری شد.

مرگ عاشقانه زوج رمانتیک

2 55 مرگ عاشقانه این زن و شوهر در بیمارستان خبرساز شد + عکس

اما همسر ۸۳ ساله‌اش که زندگی همراه با عشقی را به همراه او سپری کرده بود نتوانست دوری او را تحمل کند. بنابراین روزها و شبها را در بیمارستان و کنار تخت او می‌گذراند.

3 55 مرگ عاشقانه این زن و شوهر در بیمارستان خبرساز شد + عکس

حال مرد روز به روز وخیم‌تر می‌شد و نگرانی همسرش بیشتر و بیشتر. تا اینکه زن یک شب به خواب رفت و بیدار نشد. مرد که از فوت همسرش مطمئن شد دستان او را در دستش گرفت و پس از ساعتی از دنیا رفت.

4 52 مرگ عاشقانه این زن و شوهر در بیمارستان خبرساز شد + عکس

فرزندان این زوج می‌گویند زندگی پدر و مادرشان سراسر عشق و محبت بود و به همین دلیل آنها نتوانستند دوری و جدایی از هم را تحمل کنند. آنها در حالی از دنیا رفتند که دستان یکدیگر را در دست داشتند و لحظه رمانتیک و غم‌انگیزی را به ثبت رساندند.

5 46 مرگ عاشقانه این زن و شوهر در بیمارستان خبرساز شد + عکس

1 83 مرگ عاشقانه این زن و شوهر در بیمارستان خبرساز شد + عکس

مرگ عاشقانه این زن و شوهر در بیمارستان خبرساز شد + عکس


حتما بخوانید :  رابطه دهانی اگر با نامزد و همسر می خواهید حتما بخوانید + آموزش