مسئول حراست شبکه بهداشت هیرمند قربانی خورادن اسید شد + جزئیات

مسئول حراست شبکه بهداشت هیرمند اسید خوراندند

مسئول حراست شبکه بهداشت هیرمند : افراد ناشناس به مسئول حراست شبکه بهداشت هیرمند اسید خوراندند.

636009793857393761 مسئول حراست شبکه بهداشت هیرمند قربانی خورادن اسید شد + جزئیات

نصیری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل گفت: پس از گذشت چند ساعت پیکر نیمه جان مسئول حراست شبکه بهداشت در انتهای خیابان آیت الله بختیاری زابل پیدا شد.نصیری تصریح کرد: پیکر نیمه جان وی در حالی پیدا شده که در اقدامی کاملا نادر اسید به او خورانده اند. وی بیان کرد: به دلیل وخاومت حال مسئول حراست شبکه بهداشت، هم اکنون در بیمارستان تحت مداوا است.


حتما بخوانید :  استیضاح آخوندی ، تاریخ استیضاح وزیر راه ، متن نامه و جلسه استیضاح آخوندی