مسابقه عجیب و چندش آور که با دیدن تصاویر آن شگفت زده می شوید

زنان و مردان در مسابقه هیجانی پرتاب پشکل با دهان

مسابقه عجیب : مسابقه اي عجیب در ایرلند شمالی برگزار شد که شرکت کنندگان زن و مرد در آن باید پشکل گوسفند را در دهان خود گذاشته و پرتاب می‌کردند. مسابقه پرتاب پشکل با دهان در ایرلند یکی از مسابقات پرطرفدار این کشور محسوب میشود که هر سال با حضور گسترده مردم برگزار میشود.

این مسابقات حتما عجیبترین و چندش آور ترین مدل مسابقات جهانی تف کود گوسفند در دنیا میباشد. در ایرلند شمالی و در شهرستان Fermanagh یکسری مسابقات محلی برگزار می‌شود که در آن شرکت کنندگان باید کود گوسفند را در دهان گذاشته و سپس آن را تف نمایند.به نظر می‌رسد که برنده این مسابقه با هر چه اکثر نگه داشتن کود گوسفند در دهان مشخص میشود.

تصاویر مسابقه عجیب

78452974 parsnaz com مسابقه عجیب و چندش آور که با دیدن تصاویر آن شگفت زده می شوید2052153757 parsnaz com مسابقه عجیب و چندش آور که با دیدن تصاویر آن شگفت زده می شوید1682205173 parsnaz com مسابقه عجیب و چندش آور که با دیدن تصاویر آن شگفت زده می شوید1546921517 parsnaz com مسابقه عجیب و چندش آور که با دیدن تصاویر آن شگفت زده می شوید1484045705 parsnaz com مسابقه عجیب و چندش آور که با دیدن تصاویر آن شگفت زده می شوید1405193998 parsnaz com مسابقه عجیب و چندش آور که با دیدن تصاویر آن شگفت زده می شوید1412239797 parsnaz com مسابقه عجیب و چندش آور که با دیدن تصاویر آن شگفت زده می شوید1441534884 parsnaz com مسابقه عجیب و چندش آور که با دیدن تصاویر آن شگفت زده می شوید647463079 parsnaz com مسابقه عجیب و چندش آور که با دیدن تصاویر آن شگفت زده می شویدمسابقات عجیب،مسابقه هاي عجیب و غریب،مسابقه هاي دیدنی در دنیا،برگزاری مسابقه پرتاب پشکل


حتما بخوانید :  زنده شدن مرده در سردخانه + عکس نوزاد در سردخانه جان گرفت