مسابقه کشتی عجیب با بدن های روغنی در ترکیه + تصاویر و حاشیه ها

مسابقات جذاب کشتی با بدن های روغنی در ترکیه

مسابقه کشتی عجیب : سالیان متمادی هست که بر زمینه یک عرف قدیمی در ترکیه ورزشی مهیج با نام کشتی رواج دارد که بدن شرکت کنندگان در آن روغن زده شده هست. کشتی با روغن نوعی ورزش سخت هست که کشتی گیران بدن خود را با روغن زیتون می پوشانند و با یکدیگر کشتی میگیرند.

2012879409 parsnaz com مسابقه کشتی عجیب با بدن های روغنی در ترکیه + تصاویر و حاشیه هااین کشتی در کشور ترکیه متداول بوده و از ورزش Sport هاي ملی و سنتی به شمار می‌رود.کشتی گیران در شهر «ادیرن» با یکدیگر مبارزه می‌کنند و برنده میدان می‌تواند کمربند طلایی به ارزش ۵۰ هزار لیر«۱۰۸۰۰ پوند» را از آن خود کند.

1703167777 parsnaz com مسابقه کشتی عجیب با بدن های روغنی در ترکیه + تصاویر و حاشیه ها

260388258 parsnaz com مسابقه کشتی عجیب با بدن های روغنی در ترکیه + تصاویر و حاشیه ها

299110679 parsnaz com مسابقه کشتی عجیب با بدن های روغنی در ترکیه + تصاویر و حاشیه ها

1970252354 parsnaz com مسابقه کشتی عجیب با بدن های روغنی در ترکیه + تصاویر و حاشیه ها

1450752475 parsnaz com مسابقه کشتی عجیب با بدن های روغنی در ترکیه + تصاویر و حاشیه ها

704194027 parsnaz com مسابقه کشتی عجیب با بدن های روغنی در ترکیه + تصاویر و حاشیه ها

77576938 parsnaz com مسابقه کشتی عجیب با بدن های روغنی در ترکیه + تصاویر و حاشیه ها

1109200488 parsnaz com مسابقه کشتی عجیب با بدن های روغنی در ترکیه + تصاویر و حاشیه ها

1176013455 parsnaz com مسابقه کشتی عجیب با بدن های روغنی در ترکیه + تصاویر و حاشیه ها

1387519645 parsnaz com مسابقه کشتی عجیب با بدن های روغنی در ترکیه + تصاویر و حاشیه ها

888782108 parsnaz com مسابقه کشتی عجیب با بدن های روغنی در ترکیه + تصاویر و حاشیه ها

مسابقه کشتی سنتی در ترکیه،رقابت هاي کشتی در ترکیه،کشتی سنتی مردم ترکیه،ترکیه و سنت هاي ورزشی دیدنی

318314123 parsnaz com مسابقه کشتی عجیب با بدن های روغنی در ترکیه + تصاویر و حاشیه ها

948661239 parsnaz com مسابقه کشتی عجیب با بدن های روغنی در ترکیه + تصاویر و حاشیه ها

سالهاست که این سنت از خانواده اي به خانواده دیگر منتقل شده و حتی نوجوانان نیز در آن شرکت داشته اند.در طول مسابقات ۶۰ کشتی گیر واجد شرایط در طول مسابقه حضور پیدا میکنند و رقابت تنگاتنگی با یکدیگر دارند.


حتما بخوانید :  آزمایش‌ علمی عجیب ( عجیب‌ترین آزمایش‌ های علمی در تاریخ بشر )