مشت زدن دختر نوجوان که شما را میخکوب می کند + عکس و فیلم

دختر ۹ ساله با مشت هایی آهنین

مشت زدن دختر : اونیکا سدواکاسو دختر ۹ ساله است که سرعت و قدرت مشت هایش باعث شگفتی تان می شود. او در حال حاضر قادر است در ۳۰ ثانیه ۲۲۱ مشت بزند.

دختر 9 ساله با مشت هایی آهنین

مشت زدن دختر

خانواده اونیکا می گویند در خانه ما یک قانون وجود داشته و دارد: دیوارها برای بچه ها است! آنها می توانند روی دیوارها نقاشی بکشند خراششان دهند و هر کاری دوست داشتند بکنند. اما خب شاید این خانواده حسابش را نکرده بود که دختر ۹ ساله شان با دست های خالی می تواند در و دیوار خانه را سوراخ کند. در این ویدئو اونیکا را می بینید که در اتاق خوابش مشغول تمرین است و با مشت های قدرنکندش در اتاق خوابش را سوراخ می کند. اگر می خواهید مقاومت در اتاق خوابتان را بسنجید با اونیکا تماس بگیرید!

مشت زدن دختر نوجوان که شما را میخکوب می کند + عکس و فیلم


حتما بخوانید :  عکس های ورزشی 2016 که بیشترین بازدید را داشته اند + تصاویر