مصدوم شدن معلم توسط دانشجو در دبیرستان امام علی نسیم شهر تهران + عکس

مصدوم شدن معلم توسط دانشجو در دبیرستان امام علی

درگیری شدید و مصدوم شدن معلم دانشجوی دکترا توسط یکی از دانش‌آموزان دبیرستان کارودانش امام علی(ع) در نسیم‌ شهر تهران!

000 143 مصدوم شدن معلم توسط دانشجو در دبیرستان امام علی نسیم شهر تهران + عکس