مصدوم شدن معلم توسط دانشجو در دبیرستان امام علی نسیم شهر تهران + عکس

مصدوم شدن معلم توسط دانشجو در دبیرستان امام علی

درگیری شدید و مصدوم شدن معلم دانشجوی دکترا توسط یکی از دانش‌آموزان دبیرستان کارودانش امام علی(ع) در نسیم‌ شهر تهران!