منفجر شدن موبایل در دست کاربر و حین مکالمه + فیلم

فیلم منفجر شدن موبایل

در این ویدئو مردی را در یک استودیو فیلم سازی می بینید که در هنگام مکالمه با تلفن همراه خود، ناگهان گوشی او منفجر می شود.