موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + ۳۶ عکس

موجودات عجیب دریایی

موجودات دریایی عجیب : صفحه توییتر ماهیگیر روسی Roman Fedortsov پر از تصاویر ماهی ها و موجودات عجیب و غریب اعماق اقیانوس است. این مرد پشت دوربین در مورمانسک روسیه به ماهیگیری مشغول است. او تور ماهیگیری را به داخل آب می اندازد و از موجودات عجیبی که داخل تور او به دام می افتند عکس می گیرد. شاید از دیدگاه شما این ماهی ها ترسناک باشند اما از دیدگاه این ماهیگیر که آن ها را در دست می گیرد و توییت های طنزآمیز درباره آن ها می نویسد اینگونه نیست. خیلی ها با دیدن این عکس ها از او خواسته اند که به خاطر توییت جان آن ها را نگیرد. این تصاویر این ترس را در مردم ایجاد کرده است که انسان ها اکوسیستم این موجودات مرموز را تخریب خواهند کرد.

fish 36 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

عکس موجودات دریایی عجیب

fish 35 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 34 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

موجودات دریایی جالب و عجیب

fish 33 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 32 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

تصاویر موجودات دریایی

fish 31 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 30 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

دانلود عکس موجودات عجیب دریایی

fish 29 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 28 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

موجودات عجیب دریایی

fish 27 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 26 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

موجودات عجیب اقیانوس

fish 25 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 24 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

عکس حیوانات عجیب

fish 23 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 22 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

موجودات فضایی در دریا

fish 21 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 20 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

حیوانات شبیه به موجودات فضایی

fish 19 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 18 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

حیوانات عجیب و غریب

fish 17 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 16 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

عجیب ترین حیوانات دریایی

fish 15 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 14 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

جالب ترین موجودات دریایی

fish 13 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 12 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

عکس حیوانات کمتر دیده شده

fish 11 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 10 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 9 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 8 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 7 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 6 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 5 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 4 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 3 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 2 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس

fish 1 موجودات دریایی عجیب شبیه به موجودات فضایی + 36 عکس


حتما بخوانید :  دستگیری سارقان خودرو بانک پاسارگاد + عکس و جزئیات دستگیری