مومیایی تقلبی ۲۵۰۰ ساله در ایران همه را شگفت زده کرد + تصاویر

مومیایی ۲۵۰۰ ساله مانکن لباس فروشی بود!

مومیایی تقلبی : جاعلانی که با مانکن لباس فروشی اقدام به ساخت مومیایی ۲۵۰۰ ساله کرده بودند دستگیر شدند.

مومیایی 2500 ساله مانکن لباس فروشی بود!
جاعلانی که با مانکن لباس فروشی اقدام به ساخت مومیایی ۲۵۰۰ ساله کرده بودند دستگیر شدند.

سرهنگ رضا اصلانی فر، فرمانده انتظامی مراغه گفت: جاعلان اشیای تاریخی، مومیایی جعلی را ماهرانه با مانکن لباس فروشی و مواد دور ریز ساخته و برای فروش به عنوان عتیقه ۲۵۰۰ ساله داخل صندوقی جاسازی کرده بودند.

مومیایی 2500 ساله مانکن لباس فروشی بود!

مومیایی ۲۵۰۰ ساله تقلبی

وی افزود: جاعلان برای واقعی تر نشان دادن مومیایی، صندوق آن را داخل آغلی گذاشته بودند تا در اثر رطوبت و گرد و خاک شکل واقعی به خود بگیرد.

فرمانده انتظامی مراغه اظهارکرد: داخل و بدنه خارجی صندوق این پیکره جعلی نیز با اشکال و طرح سربازان دوره اشکانی تزئین و لوحی به خط میخی بر سینه مومیایی نصب شده است.

مومیایی 2500 ساله مانکن لباس فروشی بود!

مومیایی تقلبی عجیب

وی خاطرنشان کرد: مومیایی تقلبی بر اساس گزارش های مردمی و با حضور ماموران یگان امداد در خانه مخروبه ای در یکی از روستاهای مراغه کشف شده است.

اصلانی فر با بیان اینکه تقلبی بودن این پیکره مومیایی شده با حضور کارشناسان میراث فرهنگی تایید شده است گفت: طبق نظر کارشناسان میراث فرهنگی مومیایی کردن اجساد در فرهنگ ایرانیان باستان جایگاهی ندارد و این نوع روش تدفین منحصر به برخی تمدنها از جمله تمدن مصر بود.

عکس مومیایی تقلبی

مومیایی 2500 ساله مانکن لباس فروشی بود!