میمون برفی در حال شنا کردن در استخر + تصاویر

میمون برفی در حال شنا کردن

میمون برفی : تعداد قابل توجهی از “ماکاک” های ژاپنی در پارک گیاه شناسی “هاکوداته”-هاکایدو،ژاپن– زندگی می کنند.

ماکاک ها نوعی میمون بومی ژاپنی هستند که گاهی به عنوان میمون برفی نیز از آنها نام برده می شود.

در فصول سرد ماکاک ها به چشمه های آب گرم پارک رفته و در آبهای گرم تنی به آب زده و به نوعی ریلکس می کنند! نشستن ماکاک ها در حوضچه های آب گرم جاذبه توریستی منطقه محسوب می شود زیرا گردشگران برای تماشا و حتی غذا دادن به آنها به این ناحیه می روند.

536471 321 میمون برفی در حال شنا کردن در استخر + تصاویرعکس میمون

536472 591 میمون برفی در حال شنا کردن در استخر + تصاویر

536473 481 میمون برفی در حال شنا کردن در استخر + تصاویرمیمون برفی

536474 600 میمون برفی در حال شنا کردن در استخر + تصاویر

536475 263 میمون برفی در حال شنا کردن در استخر + تصاویر

عکس حیوانات

536476 627 میمون برفی در حال شنا کردن در استخر + تصاویر

536477 473 میمون برفی در حال شنا کردن در استخر + تصاویر


حتما بخوانید :  نقاشی واقعی حیوانات + عکس های واقعی ترین نقاشی حیوانات