میوه کاکائو رو تا حالا دیده بودی؟ + تصاویر برداشت میوه کاکائو

میوه کاکائو و برداشت آن

میوه کاکائو : شاید برای شما هم جالب باشد که تا به حال میوه ی کاکائو را ندیده باشید.شکلات‌های خوشمزه‌ای که ما می‌خوریم، در اصل از دانه‌های میوۀ درختان کاکائو تهیه می‌شود. درخت کاکائو بین ۴ تا ۱۰ متر ارتفاع دارد. میوۀ کاکائو نیز ۲۵ تا ۴۵ دانه دارد. میوه‌های این گیاه را پس از چیدن انبار می‌کنند

عکس هایی از برداشت میوه کاکائو در اکوادور

عکس های میوه کاکائو

تا بپوسد و پس از آن دانه‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و به مصرف می‌رسانند که از آن پودر کاکائو تهیه می‌شود. درخت کاکائو اغلب زیر سایه درختان بزرگتر رشد می‌کند. میوه‌های این درخت حدوداً ۳۰ سانتی متر طول دارند. رنگ میوه ممکن است زرد مایل به قهوه ای یا ارغوانی باشد. هر میوه بین ۲۰ تا ۴۰ دانه دارد که داخل یک بافت گوشتی صورتی ترش و شیرین کنار هم قرار می گیرند.

عکس هایی از برداشت میوه کاکائو در اکوادور

تصاویر برداشت میوه جالب کاکائو

عکس هایی از برداشت میوه کاکائو در اکوادور

عکس هایی از برداشت میوه کاکائو در اکوادور

عکس میوه کاکائو

عکس هایی از برداشت میوه کاکائو در اکوادور

عکس هایی از برداشت میوه کاکائو در اکوادور

عکس هایی از برداشت میوه کاکائو در اکوادور

عکس هایی از برداشت میوه کاکائو در اکوادور

عکس هایی از برداشت میوه کاکائو در اکوادور

عکس هایی از برداشت میوه کاکائو در اکوادور

عکس هایی از برداشت میوه کاکائو در اکوادور