میوه کاکائو رو تا حالا دیده بودی؟ + تصاویر برداشت میوه کاکائو

میوه کاکائو و برداشت آن

میوه کاکائو : شاید برای شما هم جالب باشد که تا به حال میوه ی کاکائو را ندیده باشید.شکلات‌های خوشمزه‌ای که ما می‌خوریم، در اصل از دانه‌های میوۀ درختان کاکائو تهیه می‌شود. درخت کاکائو بین ۴ تا ۱۰ متر ارتفاع دارد. میوۀ کاکائو نیز ۲۵ تا ۴۵ دانه دارد. میوه‌های این گیاه را پس از چیدن انبار می‌کنند

147324659636879 irannaz com میوه کاکائو رو تا حالا دیده بودی؟ + تصاویر برداشت میوه کاکائو

عکس های میوه کاکائو

تا بپوسد و پس از آن دانه‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و به مصرف می‌رسانند که از آن پودر کاکائو تهیه می‌شود. درخت کاکائو اغلب زیر سایه درختان بزرگتر رشد می‌کند. میوه‌های این درخت حدوداً ۳۰ سانتی متر طول دارند. رنگ میوه ممکن است زرد مایل به قهوه ای یا ارغوانی باشد. هر میوه بین ۲۰ تا ۴۰ دانه دارد که داخل یک بافت گوشتی صورتی ترش و شیرین کنار هم قرار می گیرند.

147324659950307 irannaz com میوه کاکائو رو تا حالا دیده بودی؟ + تصاویر برداشت میوه کاکائو

تصاویر برداشت میوه جالب کاکائو

147324660116 irannaz com میوه کاکائو رو تا حالا دیده بودی؟ + تصاویر برداشت میوه کاکائو

147324660490683 irannaz com میوه کاکائو رو تا حالا دیده بودی؟ + تصاویر برداشت میوه کاکائو

عکس میوه کاکائو

147324660678350 irannaz com میوه کاکائو رو تا حالا دیده بودی؟ + تصاویر برداشت میوه کاکائو

147324660986173 irannaz com میوه کاکائو رو تا حالا دیده بودی؟ + تصاویر برداشت میوه کاکائو

147324661123185 irannaz com میوه کاکائو رو تا حالا دیده بودی؟ + تصاویر برداشت میوه کاکائو

147324661325377 irannaz com میوه کاکائو رو تا حالا دیده بودی؟ + تصاویر برداشت میوه کاکائو

147324661592302 irannaz com میوه کاکائو رو تا حالا دیده بودی؟ + تصاویر برداشت میوه کاکائو

147324661744328 irannaz com میوه کاکائو رو تا حالا دیده بودی؟ + تصاویر برداشت میوه کاکائو

147324662017944 irannaz com میوه کاکائو رو تا حالا دیده بودی؟ + تصاویر برداشت میوه کاکائو


حتما بخوانید :  نقاشی های گیج کننده و توهم زا که ذهن شما را درگیر می کند + تصاویر