نفیسه روشن در باشگاه بدنسازی + عکس نفیسه روشن با مربی بدنسازی

نفیسه روشن با مربی ورزش خودش در باشگاه بدنسازی

www Campec Ir Nafiseh Roshan 75 نفیسه روشن در باشگاه بدنسازی + عکس نفیسه روشن با مربی بدنسازینفیسه روشن در باشگاه : نفیسه رون با انتشار عکس هایی از خود در حال ورزش نوشت:
جدا ورزش رو به همه توصيه ميكنم
مخصوصا اونايي كه تو رانندگي تو خيابونا اعصاب ندارن
حتما ورزش كنن
با مربي جونم نيلوفر
www Campec Ir Nafiseh Roshan 76 نفیسه روشن در باشگاه بدنسازی + عکس نفیسه روشن با مربی بدنسازی

عکس های نفیسه روشن در باشگاه حال ورزش