نفیسه روشن در باشگاه بدنسازی + عکس نفیسه روشن با مربی بدنسازی

نفیسه روشن با مربی ورزش خودش در باشگاه بدنسازی

نفیسه روشن در حال ورزش در سالن بدنسازینفیسه روشن در باشگاه : نفیسه رون با انتشار عکس هایی از خود در حال ورزش نوشت:
جدا ورزش رو به همه توصيه ميكنم
مخصوصا اونايي كه تو رانندگي تو خيابونا اعصاب ندارن
حتما ورزش كنن
با مربي جونم نيلوفر
نفیسه روشن در حال ورزش در سالن بدنسازی

عکس های نفیسه روشن در باشگاه حال ورزش