نقاشی انسان نامرئی و پنهان شدن انسان در بین نقاشی ها + تصاویر

نقاشی های آبستره زیبایی که در هر کدام یک عامل انسانی پنهان شده است

نقاشی انسان نامرئی : در این پروژه طراحی یک نقاش خوش ذوق به نام بن هاینه نقاشی های آبستره ای را بر روی صفحات بزرگ چوبی کشیده که برای هر کدام ساعت ها وقت گذاشته است. مسئله ی جالب در مورد این نقاشی ها این است که در هر کدام از این آثار یک انسان قرار داده شده که با توجه به ترکیبات اطراف، تشخیص دادن در برخی موارد به آسانی ممکن نیست. نتیجه ی نهایی کارهای بن هاینه بسیار جالب و چشمگیر بوده و برخی از آثار او در فروشگاه های بزرگ قرار گرفته اند. در ادامه شما را به تماشای برخی از آثار این هنرمند زبردست دعوت می کنیم.

عکس نقاشی انسان نامرئی

Final Abstract 2 flesh and acrylic ben heine art 5936c933776ff 880 w700 نقاشی انسان نامرئی و پنهان شدن انسان در بین نقاشی ها + تصاویر

Final Art Truc Troc Bozar Brussels Ben Heine Art Flesh and Acrylic Live Performance Chameleon 2017 3 24 5936c986c282e 880 w700 نقاشی انسان نامرئی و پنهان شدن انسان در بین نقاشی ها + تصاویر

Final Eye flesh and acrylic ben heine art 5936c93e15779 880 w700 نقاشی انسان نامرئی و پنهان شدن انسان در بین نقاشی ها + تصاویر

Final Fete de lIris Peinture Visages Flesh and Acrylic Ben Heine Art Live Performance 19 5936c9563760f 880 w700 نقاشی انسان نامرئی و پنهان شدن انسان در بین نقاشی ها + تصاویر

Final Flowers flesh and acrylic ben heine art 5936c94e178c9 880 w700 نقاشی انسان نامرئی و پنهان شدن انسان در بین نقاشی ها + تصاویر

Final Shopping bag flesh and acrylic ben heine art 5936c94a33568 880 w700 نقاشی انسان نامرئی و پنهان شدن انسان در بین نقاشی ها + تصاویر

Making Chameleon flesh and acrylic ben heine art 5936c94678beb 880 w700 نقاشی انسان نامرئی و پنهان شدن انسان در بین نقاشی ها + تصاویر

Making Fete de lIris Peinture Visages Flesh and Acrylic Ben Heine Art Live Performance 3 5936c96bf2db2 880 w700 نقاشی انسان نامرئی و پنهان شدن انسان در بین نقاشی ها + تصاویر

Making Fete de lIris Peinture Visages Flesh and Acrylic Ben Heine Art Live Performance 27 5936c951e47a0 880 w700 نقاشی انسان نامرئی و پنهان شدن انسان در بین نقاشی ها + تصاویر

Making Flesh and Acrylic Ankamall Ben Heine Art Live Performance Body Painting Art 1 5936c99c62aed 880 w700 نقاشی انسان نامرئی و پنهان شدن انسان در بین نقاشی ها + تصاویر

Making Flesh and Acrylic Ankamall Ben Heine Art Live Performance Body Painting Art 3 5936c9a16feea 880 w700 نقاشی انسان نامرئی و پنهان شدن انسان در بین نقاشی ها + تصاویر

Making Flesh and Acrylic Ankamall Ben Heine Art Live Performance Body Painting Art 9 5936c9ae05044 880 w700 نقاشی انسان نامرئی و پنهان شدن انسان در بین نقاشی ها + تصاویر


حتما بخوانید :  سریال شهرکی ها و تصاویر پشت صحنه و بازیگران سریال شهرکی ها