نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

نقاشی های پسر معلول

نقاشی های واقعی و عجیب : «راکان عبدالعزیز کوردی» یک هنرمند عربستانی است که دچار معلولیت جسمی مادر ذاتی است. اما این ناتوانی باعث نشده تا وی آرزوهای خود را دنبال نکند. کوردی علاوه بر اینکه دوران تحصیل خود را با موفقیت پشت سر گذاشته، نقاش بسیار خبره ای نیز هست که با کشیدن پرتره های فوق العاده زیبا و زنده، بیننده را دچار حیرت می کند. این پسر عربستانی در طراحی گرافیکی نیز دستی بر آتش دارد و از همه جالب تر اینکه متاهل نیز هست.

0 105 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

نقاشی های واقعی و عجیب

وی با اعتقاد بر اینکه معلولیت برای وی محدودیتی نمی آورد، همیشه دنباله رو رویاها و خواسته هایش بوده و در راستای تحقق آن ها از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است.

تصاویر نقاشی های پسر معلول همه

1 188 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

2 172 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

3 168 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

4 149 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

5 142 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

6 136 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

7 128 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

8 122 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

9 103 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

10 91 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

11 83 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

12 70 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

13 57 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

14 49 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

15 42 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

16 35 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

17 29 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

18 25 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

19 21 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس

20 19 نقاشی های واقعی و عجیب پسر معلول همه را شگفت زده کرد + عکس


حتما بخوانید :  کارت پستال عید نوروز ( 100 کارت پستال زیبا برای تبریک عید نوروز 96 )