نماز جماعت در راهپیمایی اربعین + تصاویر نماز جمعه مشترک

نماز جمعه مشترک در مسیر نجف تا کربلا

نماز جماعت در راهپیمایی اربعین : نماز جماعت مشترک در مسیر راهپیمایی اربعین در حالی برگزار شد که میلیون ها مسلمان در آن شرکت کرده و بزرگترین نماز جماعت مشترک (منقطع) را به ثبت رساندند.
این طرح با استقبال مردم عراق و دیگر راهپیمایان حاضر در مسیر نجف کربلا مواجه شد و بعد از نماز نیز حاضرین به صوت هماهنگ ندای تکبیر سر دادند.

resized 1948389 104 نماز جماعت در راهپیمایی اربعین + تصاویر نماز جمعه مشترک نماز جماعت در راهپیمایی اربعین

resized 1948390 126 نماز جماعت در راهپیمایی اربعین + تصاویر نماز جمعه مشترک
resized 1948391 748 نماز جماعت در راهپیمایی اربعین + تصاویر نماز جمعه مشترک
resized 1948394 192 نماز جماعت در راهپیمایی اربعین + تصاویر نماز جمعه مشترک

حتما بخوانید :  پیاده روی اربعین و دلیل برگزاری پیاده روی اربعین در هر سال چیست؟