نمایش چل گیس در مجموعه تئاتر شهر + تصاویر و حاشیه های جالب

نمایش چل گیس

نمایش چل گیس نویسنده وکارگردان حسین جمالی درمجموعه تئاتر شهر سالن چهارسو روی صحنه رفت.

عکس های نمایش چل گیس