میهن هاست
صفحه اصلی اخبار روز اخبار حوادث نماینده مجلس در بیمارستان +تصادف هاشم‌ زایی

نماینده مجلس در بیمارستان +تصادف هاشم‌ زایی

اولین عکس از نماینده مجلس در بیمارستان

تابش نماینده مردم اردکان در مجلس از تصادف هاشم‌ زایی نماینده مردم تهران در حوالی ساغند در ۱۲۰ کیلومتری اردکان خبر داد.

photo 2016 10 07 21 11 10 نماینده مجلس در بیمارستان +تصادف هاشم‌ زایینماینده مجلس در بیمارستان +تصادف هاشم‌ زایی