نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

تصاویر نهنگ شاخدار عجیب

نهنگ شاخدار : نهنگ دریایی قطب شمال که ناروال نیز نامیده می‌شود، گونه منحصربه‌فردی از نهنگ‌هاست که شاخ دارد.

این تک‌شاخ که طول آن تا ۲.۷ متر هم می‌رسد، بیشتر شبیه به عاج یا دندانی است که بیش‌از حد بزرگ شده باشد! این عارضه آن‌قدر بزرگ می‌شود تا از حفره‌ای در پیشانی نهنگ سر برمی‌آورد. ناروال‌ها از این تک‌شاخ برای زورآزمایی با یکدیگر استفاده می‌کنند، اما به‌نظر نمی‌رسد این تک شاخ برای مقاصد تکاملی ایجاد شده باشد.

نهنگ‌ها جزو پستانداران هستند و برای تنفس باید هوا استنشاق کنند، بنابراین نمی‌توانند همیشه زیر آب شنا کنند و حتما باید به سطح آب بیایند. اما حرکت کوه‌های یخ بعضی وقت‌ها مسیر دسترسی به آب‌های آزاد را می‌بندد و ناروال‌ها به دام می‌افتند. اگر شانس با ناروال‌ها یار باشد، یخ‌ها کنار می‌روند و راه دوباره باز می‌شود، اما اگر این اتفاق نیفتد و تک‌روزنه‌های دسترسی به هوای آزاد هم بسته شود، نهنگ‌ها مجبورند از زیر یخ‌ها آن‌قدر شنا کنند تا بتوانند به آب‌های آزاد راه یابند، بعضی وقت‌ها هم ممکن است از این شنای زیرآبی جان سالم به در نبرند و برخی از آنها خفه شوند.

عکس نهنگ شاخدار

نهنگ عجیب

محل زندگی نهنگ شاخدار

تصاویر دینی از نهنگ ها

شکار نهنگ عجیب شاخدار

زیباترین تصاویر از نهنگ های جالب

شاخ نهنگ

تمبر نهنگ

 

فسیل نهنگ عجیب و شاخدار

2011-07-03_1149629 Subscriber-false Marketing-false Newsletter-false RegYSNewsletter-false MicroTransactions-true

تصاویر زندگی نهنگ های شاخدار

Pod of Narwhals

Pod of Narwhals