نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

تصاویر نهنگ شاخدار عجیب

نهنگ شاخدار : نهنگ دریایی قطب شمال که ناروال نیز نامیده می‌شود، گونه منحصربه‌فردی از نهنگ‌هاست که شاخ دارد.

این تک‌شاخ که طول آن تا ۲.۷ متر هم می‌رسد، بیشتر شبیه به عاج یا دندانی است که بیش‌از حد بزرگ شده باشد! این عارضه آن‌قدر بزرگ می‌شود تا از حفره‌ای در پیشانی نهنگ سر برمی‌آورد. ناروال‌ها از این تک‌شاخ برای زورآزمایی با یکدیگر استفاده می‌کنند، اما به‌نظر نمی‌رسد این تک شاخ برای مقاصد تکاملی ایجاد شده باشد.

نهنگ‌ها جزو پستانداران هستند و برای تنفس باید هوا استنشاق کنند، بنابراین نمی‌توانند همیشه زیر آب شنا کنند و حتما باید به سطح آب بیایند. اما حرکت کوه‌های یخ بعضی وقت‌ها مسیر دسترسی به آب‌های آزاد را می‌بندد و ناروال‌ها به دام می‌افتند. اگر شانس با ناروال‌ها یار باشد، یخ‌ها کنار می‌روند و راه دوباره باز می‌شود، اما اگر این اتفاق نیفتد و تک‌روزنه‌های دسترسی به هوای آزاد هم بسته شود، نهنگ‌ها مجبورند از زیر یخ‌ها آن‌قدر شنا کنند تا بتوانند به آب‌های آزاد راه یابند، بعضی وقت‌ها هم ممکن است از این شنای زیرآبی جان سالم به در نبرند و برخی از آنها خفه شوند.

عکس نهنگ شاخدار

0 c012c dadecb83 orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

0 c012d 3e4b9084 orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

نهنگ عجیب

0 c012f d9148ff5 orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

محل زندگی نهنگ شاخدار

0 c0130 5aaf6ded orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

0 c0131 b1b0f999 orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

تصاویر دینی از نهنگ ها

حتما بخوانید :  هنرنمایی جالب با آواکادو ، کشیدن نقاشی هنرمندانه با آواکادو + عکس

0 c0127 17b4608 orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

شکار نهنگ عجیب شاخدار

0 c0128 d995afd orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

0 c012e 8a01bb48 orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

زیباترین تصاویر از نهنگ های جالب

0 c012b ed7e3841 orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

0 c0117 3b1fb1c4 orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

شاخ نهنگ

0 c0118 5fd6c489 orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

تمبر نهنگ

0 c0119 dc711d7b orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

 

0 c011a ea60f6a9 orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

فسیل نهنگ عجیب و شاخدار

0 c011b cea2308e orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

0 c011c 63048259 orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

0 c011d e20a2aba orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

تصاویر زندگی نهنگ های شاخدار

0 c011e fb3dd30c orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

0 c011f 10f6c1f0 orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

0 c0120 e45d9421 orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

0 c0121 2031733f orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

0 c0122 cb6963cb orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

0 c0123 6d4e597c orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

0 c0124 78798144 orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

0 c0125 a0f90782 orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

0 c0126 4385032e orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

0 c0129 c367dbda orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

0 c012a c6fe47e orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر

0 c0116 e7a706e4 orig نهنگ شاخدار ، پستاندارانی که شما را شگفت زده می کند + تصاویر