قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر

عکس قدردانی هنرمندان از زحمات آتش‌ نشانان

هنرمندان از آتش نشانان حادثه پلاسکو : پس از ریزش ساختمان پلاسکو در تهران و به شهادت رسیدن جمعی از نیروهای پرتلاش آتش‌نشانی، هنرمندان در کنار مردم با حضور در تئاتر شهر از زحمات این عزیزان قدردانی و برای نجات سایر همکاران شان دعا کردند.

D987D986D8B1D985D986D8AFD8A7D986 قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر

مردم در حال روشن کردن شمع برای آتش نشانان پلاسکو

D987D986D8B1D985D986D8AFD8A7D9862 قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر

رضا کیانیان در حال روشن کردن شمع

D987D986D8B1D985D986D8AFD8A7D9861 قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر

باران کوثری برای آتش نشانان پلاسکو شمع روشن کرد

D987D986D8B1D985D986D8AFD8A7D9863 قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر

بازیگران برای آتش نشانان پلاسکو شمع روشن کردند

D987D986D8B1D985D986D8AFD8A7D9864 قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر

گرامیداشت شهدای آتش نشان پلاسکو

D987D986D8B1D985D986D8AFD8A7D9865 قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر

قدردانی مردم از آتش نشانان پلاسکو

D987D986D8B1D985D986D8AFD8A7D9866 قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر

D987D986D8B1D985D986D8AFD8A7D986207 قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر

آتش نشانان شهرهای مختلف کشور با برپایی مراسم ویژه، با همرزمان شهیدشان در تهران، ابراز همدردی کردند.

d8b4d985d8b91 قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر

d8b4d985d8b92 قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر

d8b4d985d8b93 قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر

d8b4d985d8b94 قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر

d8b4d985d8b95 قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر

d8b4d985d8b96 قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر

d8b4d985d8b97 قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر

d8b4d985d8b99 قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر

d8b4d985d8b911 قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر

d8b4d985d8b913 قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر

d8b4d985d8b912 قدردانی هنرمندان و مردم از آتش نشانان حادثه پلاسکو + تصاویر


حتما بخوانید :  شراره رخام بعد از عمل پروتز لب + عکس های شراره رخام