هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

گل سازی با قاشق و چنگال

هنرنمایی با قاشق و چنگال : “آن کارینگتون” Ann Carrington مجسمه های بسیار زیبایی با استفاده از اثاثیه منزل دریت کرده است. او برای خلق این آثار هنری هزاران قاشق، چنگال و چاقو جمع آوری کرده تا بتواند دسته گل های زیبایش را بسازد. این هنرمند با کنار هم قرار دادن قاشق ها گل های رز و لاله و گل های زیبای دیگری که به نظر واقعی می رسند خلق می کند.

این مجسمه ها در نمایشگاه شخصی کارینگتون بازدید می شوند و سال گذشته در آکادمی سلطنتی هنر در لندن به نمایش گذاشته شده بود. می توانید آثار بیشتری از این هنرمند را در صفحه فیسبوک یا اینستاگرامش ببینید.

عکس های جالب از هنرنمایی با قاشق و چنگال

flower 1 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

flower 2 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

flower 3 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

flower 4 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

flower 5 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

flower 6 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

flower 7 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

flower 8 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

flower 9 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

flower 10 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

flower 11 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

 

266493 982 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

266494 875 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

266495 683 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

266496 785 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

266497 356 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

266498 580 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

266499 346 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

266500 300 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

266501 953 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

266502 493 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

266503 188 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

266504 420 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

266505 917 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

266506 190 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال

266507 129 هنرنمایی جالب و شگفت انگیز با قاشق و چنگال + خلاقیت با قاشق و چنگال


حتما بخوانید :  متن عاشقانه برای همسر عزیزم ( متن و عکس های جدید و زیبا )