واژگونی اتوبوس در خراسان شمالی جاده چناران – قوچان + عکس و تعداد کشته ها

واژگونی اتوبوس در خراسان شمالی

واژگونی اتوبوس در جاده چناران – قوچان در خراسان شمالی ، ۴ کشته و ۲۱ مصدوم بر جای گذاشت.