پدر بزرگ برزو ارجمند درگذشت +عکس

برزو ارجمند عزادار شد

برزو ارجمند بازیگر کشورمان با انتشار عکسی خبر درگذشت پدر بزرگش را اعلام کرد.

پدر بزرگ برزو ارجمند درگذشت

برزو ارجمند بازیگر کشورمان عزادار شد.

برزو ارجمند با انتشار عکس و متنی خبر از درگذشت پدر بزرگش داد.

برزو ارجمند نوشت:

*****

پدربزرگ مهربانم بدرود.

سلام ما رو به بابا انوش برسونين

عکس پدر بزرگ برزو ارجمند

عکس پدر بزرگ برزو ارجمند

پدر بزرگ برزو ارجمند درگذشت