پرستش دختر + عکس های دختری که پرستش می شود

پرستش دختر در هندوستان

پرستش دختران و پرستش دختر در هند ، هندوها و بوداهای نپالی این دختر بچه را میپرستند ، نام این دختر اکنون کوماری است . هندوها و بوداهای نپالی این دختر بچه را میپرستند ، نام این دختر اکنون کوماری است

پرستش دختر

پرستش دختر : هندوها و بوداهای نپالی این دختر بچه را میپرستند ، نام این دختر اکنون کوماری است.
هندوها و بوداهای نپالی این دختر بچه را میپرستند ، نام این دختر اکنون کوماری است که به معنای دوشیزه میباشد و خدایی است که باعث خوشبختی است و شیطان را از آدمی دور میکند. وی تنها ۱۳ روز در سال در معرض دید عموم است و بقیه سال را در معبد به سر میبرد و کسی اجازه دیدن وی را ندارد.او از سن سه سالگی و از سال ۲۰۱۰ به این مقام رسیده است.
نام واقعی وی مانیکا شایکا ست . او بعد از گذراندن ۳۲ تست و به تکامل رسیدن از این طریق به این مقام رسیده است.

دادگاهی خواستار برگرداندن حقوقی انسانی این دختر که از زندگی عادی مثل بچه ها محروم است شده است.

523168 266 پرستش دختر + عکس های دختری که پرستش می شود

پرستش دختر

523169 537 پرستش دختر + عکس های دختری که پرستش می شود
تصاویر پرستش دختران

523170 342 پرستش دختر + عکس های دختری که پرستش می شود

دختر پرستیدن

523171 126 پرستش دختر + عکس های دختری که پرستش می شود

پرستش عجیب دختر523172 783 پرستش دختر + عکس های دختری که پرستش می شود

عکس های دختری که پرستش می شود


حتما بخوانید :  رکورد جمعیتی گینس ( تصاویر 9 رکورد بیشترین جمعیت در یکجا )