بازی پرسپولیس و ذوب آهن در قالب حاشیه های تصویری + عکس

تصاویر دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس

پرسپولیس و ذوب آهن : دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس با برد یک بر صفر تیم ذوب آهن در اصفهان به پایان رسید.

تصاویر دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس
تصاویر دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس
تصاویر دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس
تصاویر دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس
تصاویر دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس
تصاویر دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس
تصاویر دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس
تصاویر دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس
تصاویر دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس
تصاویر دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس
تصاویر دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس
تصاویر دیدار تیم‌های فوتبال ذوب آهن و پرسپولیس