پرواز کودک با کمک عکس های فتوشاپی جالب پدرش + تصاویر

پدری که به لطف فتوشاپ به فرزند کم توان خود قدرت پرواز بخشیده است

پرواز کودک : ویلیام لورنس ۱۸ ماهه، کوچک ترین عضو خانواده لورنس محسوب می شود که با بقیه خواهر و برادرهای خود فرق دارد. ویلیام که او را در خانه ویل صدا می کنند، به سندروم داون مبتلاست. اما بارزترین تفاوت او این است که به لطف فتوشاپ و خلاقیت های پدرش، آلن، توانائی پرواز کردن یافته است.

عکس پرواز کودک

6 94 پرواز کودک با کمک عکس های فتوشاپی جالب پدرش + تصاویر

هدف آلن از این عکس ها این است که از همین سال های ابتدائی زندگی ویل به وی بیاموزد که علاوه بر ناتوانی ای که به آن مبتلاست، قادر خواهد بود با بسیاری از معضلات زندگی جنگیده و از عهده کارهای زیادی بر بیاید.

وی برای تهیه این عکس ها از دیگر اعضای خانواده کمک می گیرد تا ویل را به حالت هایِ مدنظر عکاس، در دست بگیرند. سپس وی آنها را ویرایش و از تصویر حذف می کند.

در ادامه می توانید گوشه ای از این عکس های پرواز کودک را مشاهده کنید.

1 132 پرواز کودک با کمک عکس های فتوشاپی جالب پدرش + تصاویر

پرواز جالب کودک

2 129 پرواز کودک با کمک عکس های فتوشاپی جالب پدرش + تصاویر

3 115 پرواز کودک با کمک عکس های فتوشاپی جالب پدرش + تصاویر

4 105 پرواز کودک با کمک عکس های فتوشاپی جالب پدرش + تصاویر

عکس های فتوشاپی جالب

5 98 پرواز کودک با کمک عکس های فتوشاپی جالب پدرش + تصاویر

6 94 پرواز کودک با کمک عکس های فتوشاپی جالب پدرش + تصاویر

پروارز کردن بچه

7 92 پرواز کودک با کمک عکس های فتوشاپی جالب پدرش + تصاویر

8 80 پرواز کودک با کمک عکس های فتوشاپی جالب پدرش + تصاویر

جالب و دیدنی

9 71 پرواز کودک با کمک عکس های فتوشاپی جالب پدرش + تصاویر

10 58 پرواز کودک با کمک عکس های فتوشاپی جالب پدرش + تصاویر

عکس کودک در حال پرواز

11 41 پرواز کودک با کمک عکس های فتوشاپی جالب پدرش + تصاویر

12 38 پرواز کودک با کمک عکس های فتوشاپی جالب پدرش + تصاویر

تصاویر جالب از پرواز کردن کودک

13 29 پرواز کودک با کمک عکس های فتوشاپی جالب پدرش + تصاویر

14 29 پرواز کودک با کمک عکس های فتوشاپی جالب پدرش + تصاویر

دانلود عکس های فتوشاپی

15 24 پرواز کودک با کمک عکس های فتوشاپی جالب پدرش + تصاویر

16 19 پرواز کودک با کمک عکس های فتوشاپی جالب پدرش + تصاویر


حتما بخوانید :  عکس شبنم های زیبا بر روی گیاهان که با تکنیک ماکرو گرفته شده