پرچم وارونه ایران در سریال روزهای بی قراری + عکس و جزئیات

پرچم وارونه جمهوری اسلامی ایران در یک سریال

پرچم وارونه ایران در سریال روزهای بی قراری : در مجموعه روز های بی قراری که جدیدترین سریال شبکه سوم سیما می باشد سکانسی را می بینید که دریک اشتباه بزرگ و عجیب پرچم مقدس ایران را وارونه قرا داده است

عکس پرچم وارونه در سریال روزهای بی قراری