پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان )

پلازای جدید میدان ولیعصر

پلازای میدان ولیعصر : امروز صبح دوشنبه دوم اسفند ماه جمعی از خبرنگاران و هنرمندان از پلازای میدان ولیعصر بازدید کردند و در حاشیه بازدید معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد پلازای ولیعصر(عج) تا پایان سال افتتاح خواهد شد.

عکس های جدید از پلازای میدان ولیعصر

57442390 hamid amlashi 2 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442391 hamid amlashi 1 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442392 hamid amlashi 6 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442393 hamid amlashi 3 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442394 hamid amlashi 4 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442395 hamid amlashi 5 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442396 hamid amlashi 7 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442397 hamid amlashi 8 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442398 hamid amlashi 9 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442399 hamid amlashi 10 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442400 hamid amlashi 11 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442401 hamid amlashi 12 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442402 hamid amlashi 13 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442403 hamid amlashi 14 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442404 hamid amlashi 15 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442405 hamid amlashi 16 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442406 hamid amlashi 17 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442407 hamid amlashi 18 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442408 hamid amlashi 19 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442409 hamid amlashi 20 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442410 hamid amlashi 21 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442411 hamid amlashi 22 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442412 hamid amlashi 23 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442413 hamid amlashi 24 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442414 hamid amlashi 25 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442415 hamid amlashi 26 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442416 hamid amlashi 27 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442453 hamid amlashi 1 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان ) 57442454 hamid amlashi 1 2 پلازای میدان ولیعصر ( تصاویر جدید از حاشیه های حضور هنرمندان )

منبع : ایسنا


حتما بخوانید :  پسر ماه چهره خلیلی و دختر شاهرخ استخری در کنار هم + تصاویر